Baza technologii


Logo wpisu Technologia wytwarzania bio-paliw do silników lotniczych

Technologia wytwarzania bio-paliw do silników lotniczych

Jan Wójcik

Opis technologii / usługi

Obecnie Ł-ICSO opracowuje technologię przetwarzania odpadowych olejów roślinnych do frakcji węglowodorowych, spełniających wymogi paliwa lotnicznego oraz paliwa do silników wysokoprężnych. Obecnie Ł-ICSO pozyskało finansowanie w ramach projektu Lider i poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą we wdrożeniu wyników prac do praktyki przemysłowej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia pozwala na uzyskanie 100% węglowodorów o temperaturze krzepnięcia poniżej -47°C. Produkt spełnia wymagania norm D-7566 oraz dyrektywy RED II.

Zastosowanie rynkowe

Produkt spełnia wymagania dyrektywy RED II i może stanowić komponent paliw lotnicznych JET A1 oraz paliw do silników wysokoprężnych w dowolnych proporcjach.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Jan Wójcik

NIP: 7492109260

Kraj: Polska

Adres www: https://www.icso.com.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek
Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 5

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 22 grudnia 2021 14:19

Wróć na stronę "Bazy"