Baza technologii


Logo wpisu Technologia wytwarzania formowanych koksów aktywnych z ubocznych produktów przemysłu koksowniczego

Technologia wytwarzania formowanych koksów aktywnych z ubocznych produktów przemysłu koksowniczego

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Opis technologii / usługi

Technologia umożliwia wytwarzanie formowanych koksów aktywnych wyłącznie na bazie produktów przemysłu koksowniczego i mediów technologicznych dostępnych w zakładzie koksowniczym. Istota nowej technologii wytwarzania formowanych koksów aktywnych opiera się na wykorzystaniu w charakterze podstawowego surowca pyłu koksowego, który powstaje jako produkt uboczny w instalacji suchego chłodzenia koksu oraz pozyskiwany jest z odpylania powietrza z układów sortowania koksu. W charakterze lepiszcza pyłu koksowego wykorzystuje się surową smołę koksowniczą. Smołę koksowniczą miesza się na ciepło z pyłem koksowym, a z wytworzonej jednorodnej pasty wytłacza się cylindryczne granule o średnicy ok. 3÷10mm i długości 5÷20mm. Uformowany granulat poddaje się następnie sekwencyjnie procesowi suszenia, karbonizacji oraz aktywacji gazowej parą wodną.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia wykorzystuje trudne do zagospodarowania produkty uboczne procesu koksowania. Pozwala uzyskiwać koksy aktywne o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej.

Zastosowanie rynkowe

Technologia powiązana jest ściśle z branżą koksochemiczną. Produkty uboczne tej branży są surowcami wykorzystywanymi w tej technologii do produkcji użytecznych, bardzo wytrzymałych mechanicznie adsorbentów węglowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

NIP: 6480008765

Adres www: http://www.ichpw.zabrze.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek
Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"