Baza technologii


Logo wpisu Technologia wytwarzania komór jonizacyjnych

Technologia wytwarzania komór jonizacyjnych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Opis technologii / usługi

Oferta dotyczy projektowania konstrukcyjnego i technologii wykonania komór jonizacyjnych, zwłaszcza do celów ochrony radiologicznej i radioterapii. Oferta może być również zawężona do konsultacji i projektu szkicowego. W ofercie uwzględnia się przeznaczenie komory, żądane wielkości dozymetryczne jakie mają być wyznaczone, rodzaje i zakresy energetyczne promieniowania, wymagania specyficzne itp. Nasz zespół ma największe na świecie osiągnięcia w opracowaniu jonizacyjnych komór rekombinacyjnych przeznaczonych głównie do dozymetrii promieniowania mieszanego - o różnym składzie i szerokim, również nieznanym widmie energetycznym. Za pomocą tych komór wyznacza się takie wielkości dozymetryczne jak dawka pochłonięta D, przestrzenny równoważnik dawki H*(10), współczynnik jakości promieniowania Q, rekombinacyjny wskaźnik jakości QR , udział dawki od promieniowania gamma w dawce całkowitej Dgamma/D, rozkład dawki wg. liniowego przekazania energii D(LET). Konstrukcje, parametry i właściwości wielu z tych komór są opisane m.in. w monografii "Jonizacyjne komory rekombinacyjne" autorów M.Zielczyński, N.Golnik (seria monografie IEA, wol.3, Świerk, 2000). Wymagania od konstrukcji tych komór są szczególnie wysokie w porównaniu do klasycznych komór jonizacyjnych. Oferta dotyczy też prostszych komór jonizacyjnych zaprojektowanych adekwatnie do pożądanych parametrów użytkowych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Przeznaczenie komór rekombinacyjnych w dozymetrii promieniowania mieszanego (różne rodzaje promieniowania i szerokie widmo energetyczne): 1. otoczenie obiektów jądrowych 2. wiązki akceleratorowe i ich otoczenie 3. medycyna nuklearna 4. radiacyjny monitoring środowiskowy (kopalnie, loty na dużych wysokościach) 5. pola źródeł neutronowych Ponadto niektóre komory jonizacyjne o specjalnych parametrach użytkowych pozwalają na wyznaczanie efektywnego liniowego przekazania energii w fantomie (komory atomowo równoważne tkance biologicznej). Nie istnieje komercyjnie dostępna komora rekombinacyjna do celów ochrony radiologicznej i radioterapii. 1. Detekcja prawie wszystkich rodzajów promieniowania. 2. Wyznaczanie H*(10) wszystkich rodzajów i energii promieniowania. 3. Informacja o współczynniku jakości promieniowania (QF) 4. Zalecane przez Międzynarodową Komisję Radiologiczna ds. Jednostek i Pomiarów (ICRU), Międzynarodową Komisję Ochrony Radiologicznej (ICRP), Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA) 5. Unikalna technologia pozwalająca na walidację innych detektorów, systemów i metod dozymetrycznych

Zastosowanie rynkowe

Zastosowanie do celów ochrony radiologicznej i radioterapii.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Narodowe Centrum Badań Jądrowych

NIP: 5320100125

Adres www: http://www.ncbj.gov.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"