Baza technologii


Logo wpisu Technologia wytwarzania kompozytów na bazie azotku krzemu

Technologia wytwarzania kompozytów na bazie azotku krzemu

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

W skład kompozytu, oprócz proszków o wielkości mikrometrycznej, wchodzi składnik o wielkości ok. 40 nm, co wpływa korzystnie na właściwości spieczonego materiału. Przebieg procesu technologicznego składa się z następujących operacji: 1) dobór składników i ich homogenizacja, 2) przygotowanie mieszanek, 3) formowanie dwustopniowe: w matrycach metalowych pod naciskiem jednoosiowym i dogęszczanie izostatyczne do 250 MPA, 4) spiekanie w atmosferze przepływającego azotu w temperaturze do 1700ºC, 5) badania podstawowych właściwości.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Możliwość otrzymania materiału narzędziowego o dobrych parametrach jakościowych. Kompozyt azotkowy Si3N4-Al2O3-Y2O3 zastosowano do wytworzenia wieloostrzowych płytek skrawających, których testowe próby trwałościowe podczas toczenia żeliwa szarego i żeliwa stopowego dały wynik pozytywny.

Zastosowanie rynkowe

Obróbka drewna. Technologia otrzymywania materiału narzędziowego.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"