Baza technologii


Logo wpisu Technologia wytwarzania kompozytów NiAl-Al2O3 i funkcjonalnych materiałów gradientowych (FMG)

Technologia wytwarzania kompozytów NiAl-Al2O3 i funkcjonalnych materiałów gradientowych (FMG)

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Opis technologii / usługi

Technologia zawiera podstawy wytwarzania objętościowych materiałów kompozytowych NiAl-Al2O3 oraz funkcjonalnych materiałów gradientowych (FGM’s) składających się z warstw tych kompozytów o różnej zawartości fazy wzmacniającej. Wytworzone materiały ze względu na swoje unikalne właściwości mogą pracować jako elementy układów napędowych pojazdów mechanicznych (np. gniazda zaworowe silników spalinowych) lub jako narzędzia skrawające. Technologiami tymi mogą być zainteresowani przedstawiciele przemysłu motoryzacyjnego, ponieważ materiały te powinny zapewnić zwiększoną, w stosunku do aktualnych rozwiązań trwałość podzespołów.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Fazy międzymetaliczne typu Ni-Al należą do grupy nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, charakteryzujących się m.in.: wysoką temperaturą topnienia, niską gęstością, wysoką odpornością na utlenianie w wysokich temperaturach (do około 1200°C), wysokim modułem sprężystości, stabilnym ze wzrostem temperatury, wysoką wytrzymałością, wysoką odpornością na ścieranie, wysoką wytrzymałością zmęczeniową, wysoką wytrzymałością na rozciąganie i ściskanie (również w wysokich temperaturach). Jednak są dość kruche w temperaturze pokojowej – co znacznie utrudnia m.in. ich obróbkę mechaniczną i zawęża zakres zastosowań, a także mają niską odporność na pełzanie w wysokich temperaturach. Właściwości te można zmodyfikować (co uzyskano stosując proponowaną technologię) poprzez dodatek fazy ceramicznej (Al2O3). Wytwarzane według opracowanej technologii materiały charakteryzują się wysoką twardości, wysoką wytrzymałością mechaniczną, dobrą odpornością na utlenianie w wysokich temperaturach, odpornością na działanie agresywnego środowiska chemicznego.

Zastosowanie rynkowe

Przemysł motoryzacyjny – gniazda zaworowe silników spalinowych. Przemysł maszynowy – narzędzia skrawające.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

NIP: 5250008488

Adres www: http://www.itme.edu.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"