Baza technologii


Logo wpisu Technologia wytwarzania nutraceutyku o właściwościach immunomodulujących i immunostymulujących układ odpornościowy

Technologia wytwarzania nutraceutyku o właściwościach immunomodulujących i immunostymulujących układ odpornościowy

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Sposób wytwarzania nutraceutyku o właściwościach immunomodulujących i immunostymulujących układ odpornościowy w jakim do mieszalnika wprowadza się cyklodekstrynę o wilgotności nie wyższej niż 9-11 %, następnie dodaje się do niej kolejno susz z traganka błoniastego, otrzymanego na drodze suszenia konwekcyjnego bądź sublimacyjnego, o zawartość suchej masy surowca 85-90 % i wysokiej czystości mikrobiologicznej tj. ogólna liczba bakterii mezofilnych < 102 jtk/gram surowca ogólna liczba bakterii psychrofilnych < 102 jtk/g surowca, liczba pleśni i drożdży <102 jtk/g; Bacillus cereus – nieobecne w 1 g surowca, E.coli nieobecne w 1 g surowca), w postaci proszku rozdrobnionego do cząstek nie mniejszych niż 0,5 mm i nie większych niż 0,7 mm, i miesza się z prędkością 100 obr/min, po czym dodaje się susz z tarczycy bajkalskiej otrzymany na drodze suszenia konwekcyjnego lub sublimacyjnego (o zawartości suchej masy w przedziale od 85 do 90% i wysokiej czystości mikrobiologicznej tj. ogólna liczba bakterii mezofilnych < 102 jtk/gram surowca ogólna liczba bakterii psychrofilnych < 102 jtk/g surowca, liczba pleśni i drożdży <102 jtk/g; Bacillus cereus – nieobecne w 1 g surowca, E. coli nieobecne w 1 g surowca), w postaci proszku o wielkości cząstek nie mniejszych niż 0,7 mm i nie większych niż 0,8 mm, całość miesza się, do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie gotowy produkt konfekcjonuje się do żelatynowych kapsułek twardych po nie więcej niż 320 mg, co odpowiada jednej porcji produktu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Nutraceutyk charakteryzuje się bardzo dobrą stabilnością fizyko-chemiczną, mikrobiologiczną i biofunkcjonalną po produkcji i w czasie przechowywania. Zawartość związków fenolowych o działaniu antyoksydacyjnym, antymikrobiologicznym, immunomodulującym i immunostymulującym wynosi w zakresie od 30 do 60 mg/g gotowego produktu. Właściwości immunomodulujące i immunostymulujące w tym indukcja cytokin IL-8, IL-6, TNFalpha, IL-10, IL-1alpha, IL-1beta, MCP-1; cytotoksyczność nutaceutyku jest na poziomie 80% względem komórek wrażliwych na wirusa grypy A H1N1, adenowirusa HADV-5, HHV-1 czy VSV (metoda biologiczna (TCID50, tissue culture infectious dose) przez pomiar efektu cytopatycznego wirusów (CPE).

Zastosowanie rynkowe

Innowacyjny produkt charakteryzuje się wielokierunkowym mechanizmem działania i zawiera szereg substancji aktywnych jak i substancje pomocnicze pochodzenia organicznego. Proces otrzymywania produktu wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju i krajowe inteligentne specjalizacje (KIS 1 i KIS 2). Technologia produkcji nutraceutyku jest oparta na założeniach green technology i zero waste (procesy niskotemperaturowe, wyeliminowanie konieczności stosowania toksycznych rozpuszczalników itp.).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Poznań, woj. wielkopolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 7

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 24 lutego 2023 13:12

Wróć na stronę "Bazy"