Baza technologii


Logo wpisu Technologia wytwarzania pian metalicznych na drodze niskoenergetycznego recyklingu złomu aluminium i jego stopów

Technologia wytwarzania pian metalicznych na drodze niskoenergetycznego recyklingu złomu aluminium i jego stopów

CREATEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opis technologii / usługi

Problem, który rozwiązujemy dotyczy zagospodarowania wiórów pochodzących z procesów obróbki skrawaniem aluminium i jego stopów. Ze względu na znaczny stopień rozwinięcia powierzchni, wióry i pyły są trudnym do przetworzenia odpadem z powodu znacznych strat materiałowych generowanych w procesie ich przetapiania. Celem jest przetworzenie wiórów do postaci funkcjonalnego wyrobu tj. paneli z pian metalicznych lub kształtowników z pianowym wypełnieniem, co przełoży się na 50% obniżenie masy w stosunku do dotychczas stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Wstępne badania przeprowadzone w skali laboratoryjnej wykazały, że możliwe jest, przy zastosowaniu wiórów jako materiału wsadowego, w określonych warunkach, wytworzenie piany metalicznej bez udziału dodatkowych środków pieniących. Jednym z podstawowych ograniczeń rozwoju segmentu produktów związanych z wykorzystaniem pian metalicznych jest wysoki koszt ich wytworzenia. Innowacyjnością proponowanego projektu jest możliwość wytworzenia wysoko przetworzonego produktu w postaci piany bezpośrednio z materiału odpadowego. Daje to efekt zagospodarowania trudnych do recyklingu odpadów w wysoce zaawansowanych wyrobach gotowych bądź półproduktach.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zastosowanie autorskiej technologii przetwarzania złomu aluminiowego (wiórów/pyłów) do postaci funkcjonalnego wyrobu tj. paneli z pian metalicznych lub kształtowników z pianowym wypełnieniem z pominięciem etapu przetapiania wsadu pozwala na wyeliminowanie konieczności stosowania drogich dodatków pieniących i przedmuchiwania kąpieli gazem. Wytwarzanie produktów o konkretnych, często sprzecznych cechach eksploatacyjnych stanowi współczesny problem inżynierii materiałowej. W szczególności, w przemyśle transportowym spełnione muszą być odpowiednie wymagania w zakresie właściwości wytrzymałościowych przy jednoczesnej minimalizacji wagi produkowanych komponentów. Aktualnie złom drobny (wióry, pyły) można kupić w cenie 2-3 zł/kg, natomiast cena wlewka wykorzystywanego w klasycznym procesie wytwarzania pian to około 8 do 10 zł/kg. Wykorzystanie wiórów daje ponad dwukrotną oszczędność w stosunku do materiału w postaci gąsek/wlewków. Dodatkowo stan materiałów po obróbce skrawaniem predysponuje ten materiał do wytwarzanie pian metalicznych na bazie stopów aluminium. Proponowane wyroby mogą zastąpić cięższe profile stalowe stosowane na poręcze, kształtowniki wykorzystywane jako elementy składowe kontrolowanych stref zgniotu oraz kształtowniki przeznaczone na mało odpowiedzialne elementy konstrukcyjne (np. naczepy). Ze względu na swoje unikalne właściwości fizyko-chemiczne oraz niską cenę możliwe jest bardzo szerokie zastosowanie produktu oferowanego przez pomysłodawców.

Zastosowanie rynkowe

Piany metaliczne lnajdują zastosowanie w: - przemyśle transportowym (podłogi oraz elementy podpór i uchwytów w autobusach pociągach i tramwajach, elementy do budowy kontrolowanych stref zgniotu), - przemyśle designerskim (nowe formy i kształty), - przemyśle reklamowym (wypełnienie konstrukcji), - przemyśle meblarskim (panele blatów, ścian działowych), - przemyśle budowlanym (panele tłumiące drgania i hałas). Produkt może być skierowany do wszystkich gałęzi przemysłu, które wykorzystują słabo obciążone elementy konstrukcyjne wymagające odpowiedniej sztywności. Przykładem mogą służyć rury w środkach komunikacji zbiorowej, za które pasażerowie trzymają się w czasie jazdy, profile tłumiące drgania mechaniczne bądź panele akustyczne. Ze względu na bardzo dobre absorbowanie energii uderzenia, zastosowanie pian metalicznych w profilach konstrukcyjnych może znacząco poprawić wyniki crash-testów przez co również bezpieczeństwo pasażera. Dodatkową zaletą produktu predysponującą do jego zastosowania w przemyśle transportowym jest niska waga produktu, co ma podstawowe znaczenie w dobie rozwiązań pro-ekologicznych zmierzających do ograniczenia spalania, a w konsekwencji redukcji emisji substancji szkodliwych dla środowiska.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: CREATEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP: 8652562946

Adres www: http://www.createc.com.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"