Baza technologii


Logo wpisu Technologia wytwarzanie elementów konstrukcyjnych z nanokompozytów cermetalicznych

Technologia wytwarzanie elementów konstrukcyjnych z nanokompozytów cermetalicznych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Opis technologii / usługi

Innowacyjna technologia wytwarzania spersonalizowanych elementów konstrukcyjnych polega na wykonaniu elementów z nanokompozytowych materiałów cermetalicznych technikami przyrostowymi w warunkach nadtapiania proszków wiązką wysokoenergetyczną w warunkach konsolidacji reaktywnej. Przedmiotowa technologia dotyczy nanokompozytów zawierających nanokrystaliczny węglik tytanu w osnowie tytanu lub stali nierdzewnej. Jednym z elementów proponowanej technologii jest możliwość zaprojektowania złożonej struktury kompozytu o założonych właściwościach do wymagań eksploatacyjnych z wykorzystaniem modeli analitycznych elementu konstrukcyjnego o dowolnym kształcie. Istotą procesu wytwarzania nanokompozytowego elementu konstrukcyjnego jest odpowiedni sposób przygotowania proszków cermetalicznych i dobór warunków ich konsolidacji. Nanokompozyty cermetaliczne wytwarzane są techniką przyrostową w warunkach nadtapiania proszków wiązką wysokoenergetyczną w warunkach konsolidacji reaktywnej. Opracowana technologia oparta jest o wykorzystanie dwóch nanokompozytów zawierających nanokrystaliczny węglik tytanu - w osnowie tytanu oraz stali nierdzewnej. Ten pierwszy, znajdzie szerokie zastosowanie przy wytwarzaniu implantów dla medycyny (implanty stomatologiczne, ortopedyczne itp.). Technologia chroniona jest zgłoszeniem patentowym w UPRP oraz EPO.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Nowa nanotechnologia pozwala na wytwarzanie elementów konstrukcyjnych o zróżnicowanej, strukturze i składzie oraz dowolnej geometrii (kształcie), począwszy od projektu cech i właściwości, poprzez projekt struktury, składu i kształtu, a na końcu wykonaniu elementu inżynierskiego (elementu konstrukcji, urządzenia, narzędzia) w jednym cyklu procesu technologicznego. Umożliwia także wytworzenie jednostkowych elementów o konkurencyjnych właściwościach w porównaniu do ich odpowiedników stosowanych dotychczas. Wytworzone nanokompozyty charakteryzują się wysokimi walorami wytrzymałościowymi i antykorozyjnymi. Technologia pozwala na wytwarzanie elementów o dokładnie zaprojektowanych właściwościach, przy czym różne partie elementów mogą mieć różne właściwości, np. jedna strona odporność na korozję, wnętrze twarde, druga strona odporność na kruche pękanie i zarysowanie. Innowacyjność oferty polega na efekcie synergicznym: połączenia walorów technologii przyrostowej z metodami projektowania materiałów nanokompozytowych oraz oryginalnego sposobu wytwarzania nanokompozytowych proszków. Efektem końcowym rozwiązania jest technologia wytwarzania elementów użytkowych z nanokompozytów cermetalicznych o wysokich walorach wytrzymałościowych i korozyjnych, elastyczna w realizacji dzięki zastosowaniu technik komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania. Proponowana technologia jest nową niestosowaną obecnie w przemyśle.

Zastosowanie rynkowe

Możliwe zastosowania branżowe: branża budowlana (np. elementy konstrukcyjne), branża medyczna (np. tworzenie implantów), przemysł maszynowy, elektrotechniczny oraz energetyczny (np. radiatory)

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

NIP: 8522545056

Kraj: Polska

Adres www: http://www.zut.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

Nie dotyczy

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"