Baza technologii


Logo wpisu Technologie dostępne poprzez poszczególne spółki Funduszu Kapitałowego Agencji Rozwoju Pomorza SA

Technologie dostępne poprzez poszczególne spółki Funduszu Kapitałowego Agencji Rozwoju Pomorza SA

Mieszko Bisewski

Opis technologii / usługi

Spółki należące do portfela inwestycyjnego ARP SA prowadza działalność w następujących obszarach: Xenga Sp. z o.o. Przedmiot działalności: Przedmiotem działalności jest stworzenie i komercjalizacja innowacyjnej usługi internetowej ułatwiającej zarządzanie firmą, zwłaszcza jej stroną finansową. Rehabilitatus Sp. z o.o. Przedmiot działalności: Spółka zajmuje się stworzeniem i komercjalizacją systemu informatycznego wspierającego procesy rehabilitacyjne składającego się z dwóch komponentów: modułu dla rehabilitanta oraz aplikacji dla pacjenta.Rehabilitanci, dzięki zastosowaniu nowoczesnych sensorów śledzących ruch - Kinect i Leap Motion - oraz przy wykorzystaniu mechanizmów telerehabilitacji, będą mogli przypisywać ćwiczenia rehabilitacyjne swoim pacjentom oraz zdalnie śledzić przebieg procesu rehabilitacji. Dzięki temu, terapeuta będzie miał zawsze kontrolę nad swoimi pacjentami oraz w łatwy sposób będzie mógł kontrolować ich postępy. Z kolei pacjenci poprzez korzystanie z systemu w domu będą mogli ćwiczyć w przyjaznym i znanym dla siebie domowym środowisku, a przy tym na bieżąco otrzymywać informację zwrotną od swoich rehabilitantów na temat efektywności rehabilitacji. iMeters Sp. z o.o. Przedmiot działalności: Produkcja, sprzedaż i obsługa systemu do monitorowania i rozliczania zużycia ciepła. System będzie oparty o zdalne zbieranie danych pomiarowych z wykorzystaniem sieci radiowej oraz komunikacji GSM. Jednym z istotnych elementów systemu będą podzielniki ciepła, które pozwolą na zdalny odczyt jego zużycia w dowolnym momencie. TMA Robots Sp. z o.o. Przedmiot działalności: Celem istnienia spółki jest produkcja i sprzedaży udoskonalonych, a tym samym innowacyjnych stacjonarnych, automatycznie sterowanych robotów, których zadaniem jest wyciąganie, odkładanie i szpaltowanie detali wyprodukowanych na wtryskarce, poruszających się wzdłuż osi kartezjańskiego układu współrzędnych. Rozwiązanie to może być zastosowane w przetwórstwie tworzyw sztucznych, gumy i innych branżach, gdzie zastosowanie znajdują wtryskarki. Adres strony internetowej: www.tma-automation.com/tma-robots Let's Deliver Sp. z o.o. Przedmiot działalności: Celem działalności spółki jest stworzenie i komercjalizacja platformy informatycznej optymalizującej proces dostaw. Platforma ta wykorzystuje algorytm służący zwiększeniu efektywności pracy kierowców poprzez wybór najbardziej optymalnych tras przejazdu oraz ustalania odpowiedniego harmonogramu realizacji zleceń przewozowych. Adres strony internetowej: www.lets-deliver.pl NovaPUR Sp. z o.o. Przedmiot działalności: Tworzenie innowacyjnych technologii chemicznych, w szczególności związanych z piankami poliuretanowymi nowej generacji. Opracowane ekologiczne pianki poliuretanowe otrzymywane są przy użyciu surowców odnawialnych, w wyniku syntezy biopaliw do slilników wysokoprężnych. Innowacyjny skład chemiczny pianek pozwala uzyskać pianki o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, zwiększonej odporności na działanie ognia, posiadające właściwości tłumiące, zwiększoną odporność na warunki atmosferyczne czy na działanie rozpuszczalników organicznych lub olejów. Adres strony internetowej: www.novapur.pl ChillID Sp. z o.o. Przedmiot działaności: Opracowanie i sprzedaż technologii inteligentnej etykiety informującej o jakości i długości życia produktu, do którego jest zaaplikowana. Etykieta daje czytelną informację o tym, czy produkt był narażony na obniżenie lub utratę jakości w wyniku przebywania w nieodpowiednich temperaturach. Adres strony internetowej: www.chillid.com Cloud Medical Sp. z o.o. Przedmiot działalności: Rozwój i komercjalizacja oprogramowania wspierającego zarządzanie informacją o pacjentach. Stworzone oprogramowanie umożliwi większą przejrzystość zarządzania jednostką medyczną i zautomatyzuje niektóre procesy, pozwalając odciążyć personel medyczny w wykonywaniu wielu biurokratycznych obowiązków. Adres strony internetowej: www.cloud-medical.pl Sinutronic Sp. z o.o. Przedmiot działalności: Podstawową działalnością firmy Sinutronic Sp. z o.o. jest prototypowanie i produkcja endoskopowych urządzeń do diagnostyki medycznej. Nowoczesny park maszynowy, którym dysponuje Sinutronic pozwala na rozszerzenie działalności o wysoko specjalistyczne usługi programowania, druku 3D i projektowania elektroniki. Adres strony internetowej: www.sinutronic.eu Emptor Labs Sp. z o.o. Przedmiot działaności: Stworzenie i sprzedaż innowacyjnej usługi internetowej mającej stać się pierwszym wyborem małych firm w Polsce w zakresie prowadzenia obsługi klientów. Usługa będzie koncentrować się na maksymalnym usprawnieniu i przyspieszeniu komunikacji pomiędzy klientem końcowym a firmą. Adres strony internetowej: www.emptorlabs.com UtmostTechPolska Sp. z o.o. Przedmiot działalności: Produkt oferowany przez Spółkę – Scuba Geek - to interaktywny symulator z rodzaju „serious games”, który ma być innowacyjnym rozwiązaniem na rynku materiałów szkoleniowych związanych z branżą nurkową. Symulator zaoferowany zostanie szerokiemu gronu odbiorców w specjalnie przygotowanych pakietach, zawierających zróżnicowane scenariusze, których zakres merytoryczny będzie ścisłym odwzorowaniem kursów oferowanych przez najbardziej znaną i największą organizację nurkową na świecie – PADI. Gunhed Sp. z o.o. Przedmiot działalności: Dostarczanie na rynek technologii i usług umożliwiających w przystępny i zoptymalizowany sposób śledzenie i analizowanie przez właścicieli stron/sklepów internetowych, procesów zachodzących na ich witrynie internetowej. Aplikacja korzystać będzie z udostępnionego przez Google API, umożliwiającego wykorzystanie danych generowanych z Google Analytics, na podstawie którego dostarczać będzie dane służące do analizy w sposób prosty i przystępny dla niezaawansowanego użytkownika. Dzięki wykorzystaniu usługi Google Analytics, aplikacja dokonywać będzie analizy danych i przedstawiać propozycję rozwiązania problemu. Adres strony internetowej produktu: www.getfokus.com Wydawnictwa Cyfrowe Sp. z o.o. Przedmiot działalności: Konwersja podręczników drukowanych do wersji cyfrowej poprzez zastosowanie autorskich rozwiązań informatycznych. Dodawane mają być także multimedia uatrakcyjniające podręczniki. Spółka planuje również stworzyć wielofunkcyjną platformę edukacyjną. Adres strony internetowej: www.wydawnictwa-cyfrowe.pl Transmedium Sp. z o.o. Przedmiot działalności: Wprowadzenie na rynek innowacyjnego płynu do ochrony, przechowywania i perfuzji narządów w czasie zabiegów chirurgicznych, zwłaszcza transplantacji. Dzięki właściwościom płynu możliwe będzie wydłużenie czasu przechowywania narządów, a także ograniczone zostaną niekorzystne procesy chemiczne zachodzące w tkankach przechowywanego organu. EBM24 Sp. z o.o. Przedmiot działalności: Zarządzanie innowacyjną platformą handlowo-magazynową działającą pod nazwą E-Biznes Menedżer, która ułatwia klientom zarządzanie procesem sprzedaży przez Internet. Rozwiązanie pozwala na pełne zautomatyzowanie obsługi całego cyklu sprzedaży pochodzącego z wielu różnych kanałów (sklepy Internetowe, platformy handlowe, systemy aukcyjne, sprzedaż stacjonarna) i odbieranie zamówień na jednym pulpicie z możliwością ich łatwego filtrowania oraz generowania pełnego obiegu dokumentów. Aplikacja została stworzona w modelu cloud computing i oferowana jest w trybie SaaS, dzięki czemu dostępna będzie z dowolnego komputera (z czasem również urządzeń mobilnych) z dostępem do Internetu, pozwalając na pracę w dowolnym miejscu i czasie. Adres strony internetowej: www.emb24.pl PAWS Sp. z o.o. Przedmiot działalności: Spółka zajmuje się produkcją i wynajmem urządzeń do animacji malowanej i rysowanej (Painting Animation Work Station - PAWS). Urządzenie usprawnia proces animacji malowanej i rysowanej, obniżając czas wykonania jednej klatki o ponad połowę. Urządzenie zostało opracowane na potrzeby filmu "Loving Vincent", który będzie pierwszym pełnometrażowym filmem wykonanym w technice animacji malarskiej. Adres strony internetowej: www.lovingvincent.com CTAdventure Sp. z o.o. Przedmiot działalności: Przedmiot działalności: Spółka zajmuje się tworzeniem oprogramowania z elementami Rozszerzonej Rzeczywistości, która umożliwia użytkownikom jednoczesne widzenie obrazu rzeczywistego (z kamery) oraz przedmiotów wirtualnych (3D). W chwili obecnej głównym produktem firmy jest interaktywna gra komputerowa Profesor Why wykorzystująca tą technologię. Gra pomaga nastolatkom zrozumieć świat chemii i pozwala przeprowadzić własne doświadczenia chemiczne w bezpiecznym wirtualnym laboratorium. Kolejnymi produktami będą gry edukacyjne do nauki fizyki, biologii oraz przyrody, czyli wczesnoprzedszkolnego nauczania przedmiotów ścisłych. Produkty firmy, aplikacje zawierające elementy oparte na technologii Rozszerzonej Rzeczywistości – wirtualne ekspozycje – znalazły już takich nabywców jak Gdańska Organizacja Turystyczna, Pomorski Park Naukowo Technologiczny czy Centrum Nauki Experyment. Adres strony internetowej: www.ctadventure.com Emdesoft Sp. z o.o. Przedmiot działalności: Przedmiotem działalności spółki jest stworzenie i sprzedaż systemu informatycznego dla gmin wspomagającego zarządzanie gospodarką odpadami. Z jednej strony będzie on pomagał wypełniać obowiązki ustawowe gminom, firmom wywożącym odpady i regionalnym instalacjom przetwarzania odpadów (RIPOK) – jako uczestnikom rynku gospodarowania odpadami (zgodnie z założeniami zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [tj. Dz. U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.], stanowiącą reformę systemu gospodarki odpadami). Program będzie także dostarczał wiarygodnych danych o kosztach funkcjonowania całego systemu, po to by móc prawidłowo określić wysokość opłaty śmieciowej. Ponadto system ma stanowić docelowo narzędzie, które będzie zdolne do optymalizowania kosztów gospodarowania odpadami m.in. poprzez planowanie optymalnych tras wywozu odpadów, planowanie pośrednich punktów zbiorczych odpadów itp. Adres strony internetowej: www.emdesoft.pl BS-154 Sp. z o.o. Przedmiot działalności: Spółka zajmuje się rozwojem i komercjalizacją innowacyjnego cytostatyku o szerokim spektrum działania, który może zrewolucjonizować rynek związków stosowanych w terapii lekoopornych nowotworów. Rozwijany produkt, stanowi nowość na rynku europejskim i światowym, jego główną przewagą konkurencyjną jest wysoka aktywność cytostatyczna względem wielu typów nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności względem komórek nowotworowych z opornością wielolekową (MDR). Heriton Sp. z o.o. Przedmiot działalności: Spółka działa w branży produktów dźwiękochłonnych. Zajmuje się produkcją i sprzedażą opatentowanego i przetestowanego w warunkach laboratoryjnych pochłaniacza hałasu o nazwie ROLFON™, czyli wysokoefektywnego, szerokopasmowego pochłaniacza hałasu przeznaczonego dla dużych pogłosowych przestrzeni. Dzięki specjalnej konstrukcji uzyskano o 30% większą efektywność w niskich oktawach od innych materiałów dźwiękochłonnych. Adres strony internetowej: www.rolfon.eu Wazengo Sp. z o.o. Przedmiot działalności: Wazengo dostarcza usługę wsparcia sprzedaży dla małego i średniego biznesu, budującą zaangażowanie klientów za pomocą kampanii ofertowych kierowanych wprost na ich telefony komórkowe. Aplikacje White Label działające w technologii Wazengo wykorzystują sieci społecznościowe, bezpośrednią komunikację z klientem i profilowane kampanie PUSH do promocji marki i zwiększenia częstotliwości odwiedzin. Usługa oferowana jest w modelu SaaS. Adres strony internetowej: www.wazengo.com OffiServ Sp. z o.o. Przedmiot działalności: Spółka tworzy i sprzedaje oprogramowanie typu SaaS (Software as a Service) - aplikacje dostępne poprzez przeglądarkę internetową. Jest ono dedykowane małym i średnim firmom, optymalizując ich zarządzanie i wspierając produktywność. Najnowszy produkt OffiServ to aplikacja do zarządzania projektami - FoxyTasks. Służy ona grupom projektowym w pracy z klientem, planowaniu, sporządzaniu budżetu, monitorowaniu i realizacji projektu. Adres strony internetowej: www.offiserv.com Toucan Systems Sp. z o.o. Przedmiot działalności: Działalność spółki oparta jest o nowoczesną platformę umożliwiającą wyświetlanie interaktywnych reklam, reagujących na przechodzące osoby i sprawiających, że dotychczasowi bierni odbiorcy stają się aktywnymi użytkownikami wpływających na wyświetlana treść. Platforma ta stanowi innowacyjny rodzaj nośników reklamowych, które poza funkcją marketingową, stanowią także źródło rozrywki wykorzystując specjalnie przygotowaną interaktywną aplikację. Dodatkowo platforma wyposażona jest w zestaw kamer na bieżąco zbierających dane statystyczne dotyczące jej skuteczności. Przedstawione rozwiązanie może także znaleźć inne zastosowanie niż w branży marketingowej. Adres strony internetowej: www.toucan-systems.pl Cloud Industry Solutions Sp. z o.o. Przedmiot działalności: Spółka produkuje i sprzedaje oprogramowanie zapewniającego dostarczanie informacji zarządczej dla przedsiębiorców. Jej flagowy produkt – Hotel Data – to aplikacja do rachunkowości zarządczej dla obiektów hotelowych działająca w modelu SaaS (Software as a Service/oprogramowanie jako usługa). Hotel Data dostępny jest online (bez konieczności instalacji) i pozwala na automatyczny import danych z programów finansowo-księgowych. Adres strony internetowej: www.cisinfo.eu Adres strony produktowej: www.hoteldata.eu AdMotion Sp. z o.o. Przedmiot działalności: Spółka oferuje nowoczesne systemy reklamowo - informacyjne z branży Digital Signage dla sklepów wielko-powierzchniowych, oparte na zdalnie sterowanych ekranach. Dodatkowo planowane jest wdrożenie nowego narzędzia marketingowego w postaci bezprzewodowej dystrybucji contentu opartego na technologii Bluetooth. Adres strony internetowej: www.admotion.pl SevenPen Sp. z o.o. Przedmiot działalności: Spółka zajmuje się produkcją i sprzedażą produktu o nazwie System Informatyczny Pióra Cyfrowego (SIPC). System ten będzie umożliwiał zastąpienie tradycyjnych sposobów realizacji niektórych procesów biznesowych i administracyjnych w przedsiębiorstwach i organizacjach poprzez zastosowanie zapisu elektronicznego oraz automatycznego transfery danych do dowolnego systemu informatycznego klienta. Adres strony internetowej: www.sevenpen.pl OptiMedi Sp. z o.o Przedmiot działalności: Spółka zajmuje się tworzeniem aplikacji oraz dedykowanych markerów mających wspomogać zabiegi kapoplastyki stawu biodrowego, czyli operacyjnej wymiany panewki kości biodrowej bez konieczności naruszenia głowy i szyjki kości biodrowej pacjenta. Adres strony internetowej: www.optimedi.pl RP 24 Sp. z o.o. Przedmiot działalności: Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja jachtów nowej generacji oraz utworzenie na bazie projektowanego jachtu nowej klasy żeglarskiej. Łódź produkowana przez „RP 24” przeznaczona jest do użytkowania zarówno na jeziorach jak i wodach przybrzeżnych. To propozycja dla załóg, które nie muszą posiadać dużego doświadczenia żeglarskiego, ponieważ jacht jest bardzo łatwy w obsłudze oraz posiada bardzo prostą konstrukcję. Konstrukcja jachtu umożliwia także jego szybkie wodowanie i załadowanie na przyczepę, co umożliwia pływanie bez konieczności posiadania miejsca w porcie jachtowym. Adres strony internetowej produkut: www.jv24.org Electric Power Quality Sp. z o.o. Data utworzenia: 30.06.2011 Przedmiot działalności: Głównym przedmiotem działalności spółki jest montaż i sprzedaż urządzenia odpowiedzialnego za poprawę jakości energii - Skalowalnego Aktywnego Filtru Harmonicznych (SAFi). Urządzenie to pozwala na redukcję zniekształceń harmonicznych prądu, kompensację mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej oraz symetryzację sieci. Istnieje także możliwość modyfikowania mocy sprzętu wykorzystywanego zarówno w firmach jaki i gospodarstwach domowych. Adres strony internetowej: www.epq.com.pl Zazna Sp. z o.o. Przedmiot działalności: Spółka zajmuje się zarządzaniem i rozwojem portalu internetowego sugerującego użytkownikowi merytorycznie powiązane treści przeglądanych stron internetowych. Umożliwia to tworzenie, współdzielenie, przechowywanie oraz katalogowanie zaznaczeń zawierających treść i kontekst przeglądanych stron internetowych na zewnętrznych stronach. Adres strony internetowej: www.zazna.com , www.sonar9.com Sound108 Sp. z o.o. Przedmiot działalności: Spółka zajmuje się świadczeniem usług związanych z tworzeniem profili muzycznych przygotowanych zgodnie z analizą docelowych grup odbiorców kontentu muzycznego dostarczanego do punktów sprzedaży, zarządzanie i aktualizacja bazą utworów muzycznych i treści reklamowych oraz dostarcza oprogramowanie umożliwiające dostosowanie nastroju muzycznego do planów marketingowych klientów. Adres strony internetowej: www.sound108.com Energy Management Systems Sp. z o.o. Przedmiot działalności:<

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju SA dokonywał inwestycji jedynie w innowacyjne rozwiązania w szybko rozwijających się gałęziach gospodarki. Wykorzystanie technologii oferowanych przez spółki ARP SA może zwiększyć konkurencyjność oraz przyczynić sie do obniżenia kosztów.

Zastosowanie rynkowe

Spółki należące do portfela inwestycyjnego ARP SA działają w wielu branżach, m.in. w: e-commerce, VOIP, SEO, SEM, social media, IT, ICT, technologie mobilne, augmented reality, wirtualna rzeczywistość, VR, leap motion, kinect, programowanie, kodowanie, algorytmy, gry komputerowe, robotyka, automatyka, energia odnawialna, elektronika, energetyka. Są to zarówno w pełni skomerjalizowane technologie, jaki i na etapie prac badawczo-rozwojowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Wynalazek
Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"