Baza technologii


Logo wpisu Technologie szkła i włókna PCF: wysoko dwójłomne; nieliniowe do generacji supercontinuum ze strukturyzowanymi rdzeniami

Technologie szkła i włókna PCF: wysoko dwójłomne; nieliniowe do generacji supercontinuum ze strukturyzowanymi rdzeniami

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Opis technologii / usługi

Zastosowanie szkieł wieloskładnikowych do wytwarzania włókien fotonicznych ma szereg zalet w stosunku do szkieł krzemionkowych: *łatwiejsze kształtowanie otworów o różnym profilu w płaszczu fotonicznym, *łączenie w strukturze szkieł o znacznych różnicach współczynników załamania (wysoki kontrast n, włókna całoszklane z szeroką przerwą fotoniczną), *wysoki współczynnik n szkieł wieloskładnikowych (struktury powietrzno-szklane o bardzo dużym kontraście n rzędu 50%, szeroka przerwa fotoniczna dla powietrznego rdzenia), *wysoki współczynnik nieliniowości (szkła tellurowe, HMO), *wysoka transmisja w VIS, NIR i Mid-IR (0.5-5.5 μm). Do wytwarzania mikrostrukturalnego włókna do generacji supercontinuum (SC) zastosowano trwałe termicznie szkło ołowiowo-bizmutowo-galowo-krzemianowe. Włókno zostało zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić pompowanie w zakresie dyspersji anormalnej laserem erbowym 1540 nm. Uzyskuje się generację SC o bardzo płaskiej charakterystyce widma w zakresie 700-2500 nm. Oprócz płaskiego widma niezbędne jest obniżenie szumu w SC. W przypadku niektórych zastosowań, takich jak tomografia OCT, wysoki szum uniemożliwia praktyczne zastosowanie źródeł SC. Alternatywnym rozwiązaniem jest pompowanie w zakresie dyspersji normalnej, ale w tym przypadku odpowiednie ukształtowanie dyspersji włókna jest kluczowe do otrzymania szerokiego i płaskiego widma. Kształt dyspersji włókna jest istotny także dla otrzymania płaskiego widma podczas pompowania włókna w zakresie dyspersji anormalnej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia pozwala na kształtowanie własności dyspersyjnych, transmisyjnych i polaryzacyjnych światłowodów, - szkła o parametrach dostosowanych do zastosowań, struktura wewnętrzna włókien dostosowana do zastosowań, - unikalna technologia w skali międzynarodowej, - miniaturyzacja czujników, kompatybilność z układami światłowodowymi.

Zastosowanie rynkowe

Telekomunikacja, biomedycyna, czujniki optyczne.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

NIP: 5250008488

Adres www: http://www.itme.edu.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"