Baza technologii


Logo wpisu Termolizacyjny Moduł Odzysku Energii

Termolizacyjny Moduł Odzysku Energii

Fluid S.A

Opis technologii / usługi

Zakład Odzysku Energii z wszelkiego rodzaju biomas Linia technologiczna Termolizacyjnego Modułu Odzysku Energii z wszelkiego rodzaju biomas jest nowatorskim rozwiązaniem opartym na patencie nr 204294 Podczas waloryzacji następuje uszlachetnienie biomasy, redukcja wilgoci (W), redukcja pierwiastka siarki (S); redukcja pierwiastka chloru (Cl) oraz zmniejsza się ciężar. Znacząco wzrasta związany pierwiastek (C > 70%) węgiel oraz nieznacznie wzrasta popiół (A). Nazwa biowęgiel marki Fluid S.A, jest handlowym znakiem towarowym odnawialnego paliwa sklasyfikowanego pod symbolem CN 4402 90 00 Fluid S.A. z Sędziszowa buduje „pod klucz” kompletny Zakład Odzysku Energii z wszelkiego rodzaju biomasy o wilgotności do 45%, oraz kaloryczności średniej 10 MJ/kg. Proces technologiczny umożliwia poliprodukcję w cyklu ciągłym, 24 godz./dobę; 7 dni w tygodniu. Wydajność przerobu do 6 Mg/h biomasy o wilgotności średniej 45%, pozwoli produkować: do 2 Mg/h biowęgla (biocarbonu) marki FLUID o kaloryczności nie niższej niż 24 MJ/kg. do 0,5 MW zielonej energii elektrycznej, do 0.8 MW zielonej energii cieplnej lub ewentualnie chłód

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technolgia Fluid pozwala na zagospodarowanie wszelkiego rodzaju pozostałości biomasowych z różnych dziedzin przemysłu, rolnictwa dając możliwość produkcji biowęgla, zielonej energii elektrycznej oraz cieplnej. Przewaga technologii nad istniejącymi rozwiązaniami widoczna jest przede wszystkim w zakresie autotermiczności procesu, możliwości sterowania paremetrami produktu końcowego, ciągłością prowadzenia procesu oraz możliwością "przerabiania" bardzo dużej palety pozostałości biomasowych. Odbiorca końcowy technologii oprócz paliwa stałego ( które może zamienić na energię) otrzymuje do wykorzystania zielony prąd elektryczny, energię cieplną oraz chłód. Technologia jest w 100 % ekologiczna nie generuje żadnych odpadów ani przekroczeń norm emisyjnych. Jest to polska innowacja, chroniona patentem o bardzo dużym potencjale rozwojowym.

Zastosowanie rynkowe

Technologia pozwala wykorzystać biomasowe i organiczne pozostałości z przemysłu rolno- spożywczego, drzewnego, plantacji roślin energetycznych, uprawy pieczarek, przemysłu drobiarskiego oraz hodowli bydła i trzody chlewnej. Produktem końcowym może być polepszacz gleby i energia (cieplna lub elektryczna) bądź paliwo stałe i energia ( cieplna lub elektryczna). Bilans energetyczny uzależniony jest od jakości i składu wsadu użytego do procesu produkcji m.in jego kaloryczności, zawartości popiołu.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Fluid S.A

NIP: 6762433491

Adres www: http://www.fluid.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"