Baza technologii


Logo wpisu Topnik typu no-clean do lutowania selektywnego

Topnik typu no-clean do lutowania selektywnego

Instytut Tele- i Radiotechniczny

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest topnik do lutowania selektywnego, głównie do lutowania spoiwem bezołowiowym. Od 1 lipca 2006 obowiązuje dyrektywa RoHS zakazująca stosowania ołowiu jako spoiwa w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Dlatego do lutowania bezołowiowego najczęściej stosuje się spoiwo bezołowiowe na przykład SnAgCu, tzw. SAC, które charakteryzuje się temperaturą topnienia 217-219oC, wyższą o ok. 40oC od dotychczas stosowanego spoiwa eutektycznego SnPb. Spoiwo to charakteryzuje się również wyższym napięciem powierzchniowym i związaną z tym gorszą zwilżalnością powierzchni łączonych. W związku z tym, dotychczas stosowane topniki uniemożliwiają przeprowadzenie prawidłowego procesu lutowania. W wielu przypadkach odstępuje się od montażu uzupełniającego połączenia w technologii przewlekanej tzw. THT (Through-Holl Technology), wykonywanego ręcznie na korzyść montażu automatycznego lub półautomatycznego, wykonywanego przez urządzenia do lutowania selektywnego. Jest to spowodowane problemami niezawodności układów.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą topnika według wynalazku jest dobra zwilżalność powłok cynowanych, jak i z powłoką ENIG, możliwość nanoszenia natryskiem (np. techniką microdrop) i lutowania spoiwem bezołowiowym typu SAC dzięki dobranym aktywatorom wytrzymującym podwyższoną temperaturę. Kolejnym plusem jest duża wytrzymałość na wyrywanie połączeń lutowanych podzespołów THT. Wartość siły wyrywania jest równa lub większa od wytrzymałości przelotek w płytce drukowanej, w której są przylutowane wyprowadzenia podzespołów.

Zastosowanie rynkowe

Montaż PCB - lutowanie bezołowiowe, płytki drukowane.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Tele- i Radiotechniczny

NIP: 5250008850

Adres www: http://www.itr.org.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"