Baza technologii


Logo wpisu Uchwyt pomiarowy do pomiaru rezystancji korzystnie cienkich warstw oporowych

Uchwyt pomiarowy do pomiaru rezystancji korzystnie cienkich warstw oporowych

Instytut Tele- i Radiotechniczny

Opis technologii

Nowością jest uchwyt pomiarowy, umożliwiający pomiar rezystancji między dwoma lub więcej dowolnie wybranymi punktamina badanej powierzchni warstwy korzystnie naniesionej na dowolne podłoże, bez konieczności sterowania badaną próbką.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Od znanych rozwiązań, uchwyt pomiarowy według wynalazku różni konstrukcją. Jest zbudowany z podstawy z podłużnym otworem, do której przymocowane są wsporniki wykonane z materiału izolacyjnego o kształcie odwróconej litery L. Ponadto w poziomych ramionach wsporników wykonane są otwory o takiej średnicy, aby swobodnie się w nich przesuwały pręty pomiarowe, do których przymocowane są styki pomiarowe. Styki pomiarowe osadzone są na prętach pomiarowych mimośrodowo w stosunku do osi obrotu prętów pomiarowych. Drugi koniec pręta pomiarowego jest nagwintowany i posiada na czole nacięcie. Do prętów pomiarowych przymocowane są przewody pomiarowe.Takie rozwiązanie umożliwia pewny kontakt styku pomiarowego z badanym podłożem oraz możliwość precyzyjnego wyboru dowolnych punktów pomiarowych na badanej powierzchni. Umieszczenie styku pomiarowego na jednym z końców pręta pomiarowego, umożliwia precyzyjny wybór punktu, w którym styk pomiarowy dotknie badanej powierzchni, poprzez pokręcanie pręta dookoła jego osi.

Zastosowanie rynkowe

Urządzenia rezystancyjno-pomiarowe.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Tele- i Radiotechniczny

NIP: 5250008850

Adres www: http://www.itr.org.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"