Baza technologii


Logo wpisu Uchwyt pomiarowy do pomiaru rezystancji korzystnie cienkich warstw oporowych

Uchwyt pomiarowy do pomiaru rezystancji korzystnie cienkich warstw oporowych

Instytut Tele- i Radiotechniczny

Opis technologii / usługi

Nowością jest uchwyt pomiarowy, umożliwiający pomiar rezystancji między dwoma lub więcej dowolnie wybranymi punktamina badanej powierzchni warstwy korzystnie naniesionej na dowolne podłoże, bez konieczności sterowania badaną próbką.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Od znanych rozwiązań, uchwyt pomiarowy według wynalazku różni konstrukcją. Jest zbudowany z podstawy z podłużnym otworem, do której przymocowane są wsporniki wykonane z materiału izolacyjnego o kształcie odwróconej litery L. Ponadto w poziomych ramionach wsporników wykonane są otwory o takiej średnicy, aby swobodnie się w nich przesuwały pręty pomiarowe, do których przymocowane są styki pomiarowe. Styki pomiarowe osadzone są na prętach pomiarowych mimośrodowo w stosunku do osi obrotu prętów pomiarowych. Drugi koniec pręta pomiarowego jest nagwintowany i posiada na czole nacięcie. Do prętów pomiarowych przymocowane są przewody pomiarowe.Takie rozwiązanie umożliwia pewny kontakt styku pomiarowego z badanym podłożem oraz możliwość precyzyjnego wyboru dowolnych punktów pomiarowych na badanej powierzchni. Umieszczenie styku pomiarowego na jednym z końców pręta pomiarowego, umożliwia precyzyjny wybór punktu, w którym styk pomiarowy dotknie badanej powierzchni, poprzez pokręcanie pręta dookoła jego osi.

Zastosowanie rynkowe

Urządzenia rezystancyjno-pomiarowe.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Tele- i Radiotechniczny

NIP: 5250008850

Adres www: http://www.itr.org.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"