Baza technologii


Logo wpisu Układ do badań porównawczych paliw lotniczych

Układ do badań porównawczych paliw lotniczych

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Opis technologii / usługi

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie badań porównawczych paliw lotniczych wykorzystując modelowy turbinowy silnik odrzutowy. Umożliwia równoczesne uzyskanie wszystkich parametrów badawczych do analizy porównawczej paliw w tych samych warunkach pomiarowych bez konieczności dokonywania powtórnych badań. Istota polega na tym, że panel kontrolno-pomiarowy silnika oraz analizator spalin są połączone z komputerem sterującym poprzez blok kart pomiarowych, zbierający sygnały pomiarowe. Wewnątrz kolektora odprowadzającego gazy wylotowe umieszczona jest sonda połączona z analizatorem cząstek stałych, sterowanym za pomocą komputera testowego. Komputer sterujący, blok kart pomiarowych oraz komputer testowy są połączone ze sobą sieciowo.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą układu według wynalazku jest równoczesne uzyskanie wszystkich parametrów badawczych do analizy porównawczej paliw w tych samych warunkach pomiarowych bez konieczności dokonywania powtórnych badań. Dzięki temu wyeliminowany jest wpływ zakłóceń, związany z koniecznością powtarzania badań, co szczególnie predestynuje uzyskane dane do analizy wieloparametrowej. Możliwe jest również automatyczne sterowanie silnikiem poprzez wygenerowanie w aplikacji komputera sterującego zdefiniowanego profilu przebiegu próby silnikowej oraz dokonywanie zmiany składu paliwa podczas realizacji próby, bez konieczności przerywania badania. Do prowadzenia badań na układzie potrzebna jest niewielka ilość paliwa w porównaniu z badaniami hamownianymi rzeczywistych silników odrzutowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku badań nad paliwami alternatywnymi, gdzie często ilość paliwa z eksperymentalnych instalacji jest ograniczona.

Zastosowanie rynkowe

Energetyka i Paliwa 1. Odbiorcami technologii są firmy zajmujące się produkcją paliw alternatywnych i biokomponentów do turbinowych silników odrzutowych. Możliwość prowadzenia badań w zakresie wstępnej weryfikacji biopaliw z eksperymentalnych instalacji produkcyjnych. 2.Odbiorcami technologii są firmy zajmujące się wytwarzaniem i produkcją paliwa lotniczego. Zmiany w technologii produkcji paliwa mogą być badane na układzie według wynalazku. Ochrona Środowiska Przemysł transportowy - lotniczy (linie lotnicze, producenci silników) poprzez zainteresowanie badaniami nad biopaliwami. Inne Prowadzenia szkoleń i zajęć dydaktycznych przy wykorzystaniu prezentowanej technologii dla studentów uczelni technicznych oraz kadry inżynieryjnej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

NIP: 5250007282

Kraj: Polska

Adres www: https://www.itwl.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"