Baza technologii


Logo wpisu Układ do badań porównawczych paliw lotniczych

Układ do badań porównawczych paliw lotniczych

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Opis technologii

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie badań porównawczych paliw lotniczych wykorzystując modelowy turbinowy silnik odrzutowy. Umożliwia równoczesne uzyskanie wszystkich parametrów badawczych do analizy porównawczej paliw w tych samych warunkach pomiarowych bez konieczności dokonywania powtórnych badań. Istota polega na tym, że panel kontrolno-pomiarowy silnika oraz analizator spalin są połączone z komputerem sterującym poprzez blok kart pomiarowych, zbierający sygnały pomiarowe. Wewnątrz kolektora odprowadzającego gazy wylotowe umieszczona jest sonda połączona z analizatorem cząstek stałych, sterowanym za pomocą komputera testowego. Komputer sterujący, blok kart pomiarowych oraz komputer testowy są połączone ze sobą sieciowo.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą układu według wynalazku jest równoczesne uzyskanie wszystkich parametrów badawczych do analizy porównawczej paliw w tych samych warunkach pomiarowych bez konieczności dokonywania powtórnych badań. Dzięki temu wyeliminowany jest wpływ zakłóceń, związany z koniecznością powtarzania badań, co szczególnie predestynuje uzyskane dane do analizy wieloparametrowej. Możliwe jest również automatyczne sterowanie silnikiem poprzez wygenerowanie w aplikacji komputera sterującego zdefiniowanego profilu przebiegu próby silnikowej oraz dokonywanie zmiany składu paliwa podczas realizacji próby, bez konieczności przerywania badania. Do prowadzenia badań na układzie potrzebna jest niewielka ilość paliwa w porównaniu z badaniami hamownianymi rzeczywistych silników odrzutowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku badań nad paliwami alternatywnymi, gdzie często ilość paliwa z eksperymentalnych instalacji jest ograniczona.

Zastosowanie rynkowe

Energetyka i Paliwa 1. Odbiorcami technologii są firmy zajmujące się produkcją paliw alternatywnych i biokomponentów do turbinowych silników odrzutowych. Możliwość prowadzenia badań w zakresie wstępnej weryfikacji biopaliw z eksperymentalnych instalacji produkcyjnych. 2.Odbiorcami technologii są firmy zajmujące się wytwarzaniem i produkcją paliwa lotniczego. Zmiany w technologii produkcji paliwa mogą być badane na układzie według wynalazku. Ochrona Środowiska Przemysł transportowy - lotniczy (linie lotnicze, producenci silników) poprzez zainteresowanie badaniami nad biopaliwami. Inne Prowadzenia szkoleń i zajęć dydaktycznych przy wykorzystaniu prezentowanej technologii dla studentów uczelni technicznych oraz kadry inżynieryjnej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

NIP: 5250007282

Kraj: Polska

Adres www: https://www.itwl.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"