Baza technologii


Logo wpisu Układ do nieniszczącej kontroli jakości powierzchni elementów szlifowanych metodą prądów wirowych

Układ do nieniszczącej kontroli jakości powierzchni elementów szlifowanych metodą prądów wirowych

Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Opis technologii / usługi

Technologia dotyczy opracowania układu do nieniszczącej kontroli jakości powierzchni elementów szlifowanych metodą prądów wirowych. Metoda prądów wirowych opiera się na zjawisku indukcji elektromagnetycznej, pozwala na kontrolę elementów przewodzących prąd elektryczny pod kątem wykrywania wad materiałowych (np. pęknięcia, wżery korozyjne, pustki i porowatości), zmian strukturalnych (np. przypalenia szlifierskie, zmiany twardości) oraz pomiarów grubości warstw i powłok. Metoda pozwala na wykrywanie zmian powierzchniowych i podpowierzchniowych, zalegających na niewielkiej głębokości. Opracowany układ kontroli jakości przeznaczony będzie do badań walców roboczych i oporowych po procesie ich regeneracji, w celu wyeliminowania wad powierzchniowych wpływających na jakość powierzchni płaskich wyrobów walcowniczych. Układ kontroli będzie pracował w trybie automatycznym.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą układu kontroli jakości, opartego na metodzie prądów wirowych, jest łatwość automatyzacji procesu kontroli, krótki czas pomiaru, brak środka sprzegającego sondę pomiarową z powierzchnią badaną oraz bezpieczeństwo dla operatora i otoczenia. Metoda prądów wirowych pozwala na skuteczne wykrywanie wad powierzchniowych, czyli tych, które mogą pojawić się po procesie regeneracji powierzchni roboczych walców.

Zastosowanie rynkowe

Układ pomiarowy przeznaczony będzie do nieniszczącej kontroli jakości powierzchni walców roboczych i oporowych po procesie szlifowania. Opracowany układ może znaleźć zastosowanie w zakładch hutniczych oraz zakładach obróbki plastycznej metali.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

NIP: 5250009186

Adres www: http://www.imp.edu.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wzór użytkowy

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"