Baza technologii


Logo wpisu Układ do podłączania debuggera do urządzenia za pośrednictwem złącza USB

Układ do podłączania debuggera do urządzenia za pośrednictwem złącza USB

Instytut Tele- i Radiotechniczny

Opis technologii / usługi

Rozwiązanie to jest również kompatybilne z istniejącymi kablami i urządzeniami USB i nie wymaga stosowania specjalnych złącz ani specjalnych kabli do podłączania urządzenia do magistrali USB komputera. Układ działa w taki sposób, że gdy do złącza USB dołączony jest komputer za pośrednictwem przewodu połączeniowego magistrali USB, zgodnego ze standardem USB, styki złącza USB zostają dołączone do wejść magistrali USB procesora za pośrednictwem multiplekserów analogowych. W sytuacji, gdy do złącza USB urządzenia zostanie dołączony debugger sprzętowy wyposażony we wtyk USB, w którym styk dodatniego napięcia zasilania dołączony jest do masy, multipleksery analogowe dołączają styki magistrali USB do linii zegara i danych magistrali debuggera.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Układ umożliwia wykorzystanie pojedynczego złącza USB do transmisji danych użytkowych oraz do debuggowania oprogramowania urządzenia. Wybór realizowanej funkcji następuje automatycznie po podłączeniu odpowiedniego urządzenia do złącza USB. Zaletą jest również fakt, żenie jest wymagane stosowanie specjalizowanego złącza do podłączania debuggera oraz nie ma potrzeby otwierania obudowy urządzenia w celu podłączenia debuggera.

Zastosowanie rynkowe

Wszystkie urządzenia posiadające złącze USB.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Tele- i Radiotechniczny

NIP: 5250008850

Adres www: http://www.itr.org.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"