Baza technologii


Logo wpisu Układ sterowania przepłukiwaniem szczeliny międzyelektrodowej w drążarce elektroerozyjnej

Układ sterowania przepłukiwaniem szczeliny międzyelektrodowej w drążarce elektroerozyjnej

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest układ sterowania przepłukiwaniem szczeliny międzyelektrodowej w drążarce elektroerozyjnej, automatyzujący nastawę wydatku cieczy dielektrycznej. Obróbka elektroerozyjna odbywa się w wannie wypełnionej cieczą dielektryczną. Przeważnie stosowane są dwa obiegi cieczy dielektrycznej. Ciecz dielektryczna w pierwszym obiegu zasila ze zbiornika wannę, w drugim zasila ze zbiornika szczelinę międzyelektrodową. Przepłukiwanie w sposób ciągły szczeliny międzyelektrodowej odpowiednią ilością cieczy dielektrycznej jest niezbędne do usuwania z niej produktów erozji. Wiadomo, że intensywność tego przepłukiwania w sposób istotny wpływa na przebieg i wskaźniki technologiczne obróbki. Nadmierne przepłukiwanie powoduje zwiększenie zużycia elektrody roboczej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą rozwiązania jest możliwość zbliżenia się do optymalnych wskaźników technologicznych obróbki przez automatyczny wybór właściwej intensywności przepłukiwania szczeliny międzyelektrodowej.

Zastosowanie rynkowe

Energetyka i Paliwa - zastosowanie technologii w budowie maszyn. Górnictwo i Hutnictwo - zastosowanie technologii w obróbce metali. Inne - zastosowanie technologii w obróbce metali.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"