Baza technologii


Logo wpisu ULTRAKONDENSATOR

ULTRAKONDENSATOR

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Opis technologii / usługi

STAN OBECNY Rozwój nowoczesnej technologii elektronicznej związany jest z coraz większym stopniem integracji obwodów elektronicznych, również w zakresie bardziej efektywnych sposobów gromadzenia energii. Znane do tej pory ultrakondensatory są specyficznym rodzajem kondensatora elektrolitycznego i charakteryzują się ekstremalnie dużą pojemnością elektryczną - rzędu nawet kilku tysięcy faradów. Urządzenia te posiadają zasadniczą wadę - ta niezwykle duża pojemność może być wykorzystana bezpośrednio tylko w urządzeniach o niskim napięciu pracy do 2-3 V. NOWE PODEJŚCIE Celem twórców wynalazku było opracowanie ultrakondensatorów o zwiększonej przenikalności elektrycznej. Zastosowanie kondensatorów wykorzystujących ferroelektryczny materiał dielektryczny nowej generacji w zasilaczach pozwoliło na polepszenie ich parametrów elektrycznych m.in. lepszą filtrację, wygładzenie tętnień napięcia wyjściowego, wyższą sprawność i mniejsze rozmiary..

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą ultrakondensatorów jest bardzo duża wartość parametru gęstości mocy dochodząca do 10 kW na kilogram masy kondensatora. Pozwala to na bardzo szybkie wykorzystanie mocy ze zgromadzonej energii, np. w ogniwach paliwowych, do krótkotrwałego dostarczania mocy szczytowej lub do zwiększania dynamiki samochodów w czasie przyśpieszania w prototypach samochodów elektrycznych i hybrydowych. Dodatkową zaletą w stosunku do akumulatorowych źródeł zasilania jest duża dynamika cykli ładowania i rozładowania, mała degradacja pojemności przy wielokrotnym całkowitym rozładowaniu i ładowaniu sięgająca nawet do miliona cykli. Do budowy ultrakondensatora wykorzystano nietoksyczne materiały, nie bazujące na ołowiu.

Zastosowanie rynkowe

Ultrakondensator może być stosowany wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba gromadzenia dużej ilości energii i impulsowego jej wykorzystania. W szczególności może zastępować akumulatorowe źródła zasilania w urządzeniach elektronicznych małej mocy, chociażby do podtrzymywania zasilania pamięci komputerowych lub filtrowania elektrycznego. Ultrakondensator może być również wykorzystywany w medycynie, jako źródło zasilania defibrylatorów lub do produkcji paralizatorów używanych w obronie osobistej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Śląski w Katowicach

NIP: 6340197134

Adres www: http://www.transfer.us.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"