Baza technologii


Logo wpisu Uniepalnione materiały epoksydowe _x000B_o wysokim przewodnictwie elektrycznym _x000B_i cieplnym

Uniepalnione materiały epoksydowe _x000B_o wysokim przewodnictwie elektrycznym _x000B_i cieplnym

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Opis technologii / usługi

Oferowana do komercjalizacji technologia to dodatki (utajone środki sieciujące) do tworzyw sztucznych (żywic epoksydowych) oraz jednoskładnikowe mieszaniny epoksydowe (otrzymane z wykorzystaniem utajonych środków sieciujących), których zadaniem jest: umożliwienie otrzymania produktu gotowego (poprzez utwardzanie), poprawa przewodnictwa elektrycznego bez konieczności specjalnego homogenizowania, zwiększenie stopnia uniepalnienia. Unikatowe właściwości utajonych środków sieciujących powodują, że obecnie nie ma takich produktów na rynku. Istnieją substytuty utajonych środków sieciujących w postaci np. dicyjanodiamid, addukty fluorku boru, ale użycie ich wymaga znacznie dłuższego procesu utwardzania oraz w przypadku wprowadzania nanonapełniaczy węglowych intensywnej homogenizacji. Dodatkowym atutem jest cena utajonych środków sieciujących nieznacznie niższa niż dicyjanodiamidu. Technologia chroniona jest zgłoszeniem patentowym w UPRP oraz EPO. Dla technologii przeprowadzono wycenę. Więcej informacji na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=xSbW2klHaT8

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Główną korzyścią jest umożliwienie otrzymywania jednoskładnikowych klejów epoksydowych w temperaturze pokojowej dłużej niż 12 miesięcy z jednoczesnym krótkim i energooszczędnym cyklem sieciowania o właściwościach elektrostatycznych lub przewodzących i w związku z tym: skrócenie cyklu produkcyjnego wyrobu gotowego, uproszczenie technologii otrzymywania produktów, obniżenie emisji produktów lotnych, zmniejszenie ilości odpadów poprodukcyjnych, obniżenie szkodliwego działania na środowisko, obniżenie ceny produktu gotowego i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Zastosowanie rynkowe

Technologia ma zastosowanie w branżach żywic epoksydowych, transportowych (produkcja siedzeń do pojazdów, nadbudów do pojazdów itp.)

Tagi

Branże

Lokalizacja

Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Dane podmiotu

Nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

NIP: 8522545056

Kraj: Polska

Adres www: http://www.zut.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

Nie dotyczy

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"