Baza technologii


Logo wpisu Urządzenie do badań

Urządzenie do badań

Joanna Głażewska-Stola

Opis technologii

Departament Projektów Własnych we współpracy z firmą informatyczną Infomex prowadzi prace nad opracowaniem i wdrożeniem Platformy Transferu Technologii. PTT to interaktywne narzędzie, które gromadzić będzie dane o zasobach technologicznych tzw. dawców technologii, o potrzebach tzw. biorców technologii oraz o zasobach eksperckich, które mogą być wykorzystane w procesie transferu technologii. Zaletą Platformy, obok bogatych i stale aktualizowanych zasobów informacyjnych, będzie jej przyjazna wizualizacja oraz inteligentny system kojarzenia dawców z biorcami technologii. Planowany termin uruchomienia platformy to II półrocze 2015 r. Jednocześnie Departament Projektów Własnych prowadzi intensywne działania zmierzające do nawiązania kontaktu z możliwie największą liczbą podmiotów. Wysłano ponad 350 pism z propozycją nawiązania współpracy w zakresie wdrożenia przez ARP S.A. instrumentów wsparcia projektów innowacyjnych i podpisano 59 listów intencyjnych, w których Partner wyraża poparcie dla idei utworzenia instytucji banku technologii i deklaruje współpracę z ARP S.A. w celu rozwoju i wdrożenia przedsięwzięcia, w szczególności poprzez zaangażowanie zasobów, którymi dysponuje.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Departament Projektów Własnych we współpracy z firmą informatyczną Infomex prowadzi prace nad opracowaniem i wdrożeniem Platformy Transferu Technologii. PTT to interaktywne narzędzie, które gromadzić będzie dane o zasobach technologicznych tzw. dawców technologii, o potrzebach tzw. biorców technologii oraz o zasobach eksperckich, które mogą być wykorzystane w procesie transferu technologii. Zaletą Platformy, obok bogatych i stale aktualizowanych zasobów informacyjnych, będzie jej przyjazna wizualizacja oraz inteligentny system kojarzenia dawców z biorcami technologii. Planowany termin uruchomienia platformy to II półrocze 2015 r. Jednocześnie Departament Projektów Własnych prowadzi intensywne działania zmierzające do nawiązania kontaktu z możliwie największą liczbą podmiotów. Wysłano ponad 350 pism z propozycją nawiązania współpracy w zakresie wdrożenia przez ARP S.A. instrumentów wsparcia projektów innowacyjnych i podpisano 59 listów intencyjnych, w których Partner wyraża poparcie dla idei utworzenia instytucji banku technologii i deklaruje współpracę z ARP S.A. w celu rozwoju i wdrożenia przedsięwzięcia, w szczególności poprzez zaangażowanie zasobów, którymi dysponuje.

Zastosowanie rynkowe

Departament Projektów Własnych we współpracy z firmą informatyczną Infomex prowadzi prace nad opracowaniem i wdrożeniem Platformy Transferu Technologii. PTT to interaktywne narzędzie, które gromadzić będzie dane o zasobach technologicznych tzw. dawców technologii, o potrzebach tzw. biorców technologii oraz o zasobach eksperckich, które mogą być wykorzystane w procesie transferu technologii. Zaletą Platformy, obok bogatych i stale aktualizowanych zasobów informacyjnych, będzie jej przyjazna wizualizacja oraz inteligentny system kojarzenia dawców z biorcami technologii. Planowany termin uruchomienia platformy to II półrocze 2015 r. Jednocześnie Departament Projektów Własnych prowadzi intensywne działania zmierzające do nawiązania kontaktu z możliwie największą liczbą podmiotów. Wysłano ponad 350 pism z propozycją nawiązania współpracy w zakresie wdrożenia przez ARP S.A. instrumentów wsparcia projektów innowacyjnych i podpisano 59 listów intencyjnych, w których Partner wyraża poparcie dla idei utworzenia instytucji banku technologii i deklaruje współpracę z ARP S.A. w celu rozwoju i wdrożenia przedsięwzięcia, w szczególności poprzez zaangażowanie zasobów, którymi dysponuje.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Wynalazek
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"