Baza technologii


Logo wpisu Urządzenie do elektrostatyczno-elektrolitycznego rozbijania emulsji olejowych i cieczy zanieczyszczonych olejem.

Urządzenie do elektrostatyczno-elektrolitycznego rozbijania emulsji olejowych i cieczy zanieczyszczonych olejem.

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Urządzenie do elektrostatyczno-elektrolitycznego rozbijania emulsji olejowych i cieczy zanieczyszczonych olejem, zwłaszcza emulsji olejowych stanowiących czynnik chłodzący i chłodząco-smarujący w procesach obróbki skrawaniem, zwłaszcza w układzie przepływu ciągłego, na drodze poddawania cieczy działaniu produktów reakcji elektrodowych, zawierające napełniany cieczą zbiornik, w którym usytuowane są pionowo elektrody połączone ze źródłem prądu stałego a zbiornik ma wyznaczony przegrodami kaskadowy układ oddzielnych komór, które są połączone szczeliną pomiędzy elektrodami, stanowiącą drogę ciągłego przepływu cieczy, przy czym wszystkie komory mają po obu stronach wzdłużne przelewy, nad którymi umieszczony jest co najmniej z jednej strony zgarniacz, zaś ostatnia komora na drodze przepływu cieczy ma syfon z przelewem, znamienne tym, że elektrody stanowią wymienny rozłączny moduł (30) zaś w obwodzie elektrycznym znajduje się przełącznik zmiany polaryzacji elektrod.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą rozwiązania jest możliwość prowadzenia procesu w sposób ciągły. Urządzenie zapewnia wymuszanie cyrkulacji rozbijanej emulsji, co zwiększa skuteczność oczyszczania.

Zastosowanie rynkowe

Wynalazek znajduje zastosowanie w budowie i eksploatacja maszynach oraz ma duże znaczenie w zagospodarowaniu odpadami, ponieważ rozbija emulsje olejowe oraz ciecze zanieczyszczone olejem.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"