Baza technologii


Logo wpisu Urządzenie do kontroli położenia obiektu

Urządzenie do kontroli położenia obiektu

Instytut Tele- i Radiotechniczny

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest układ kontroli położenia obiektu w warunkach braku fal radiowych, służący jako źródło położenia obiektu. Układ kontroli położenia według wynalazku posiada układ zarządzający, połączony swoimi wejściami z trzema wyjściami: akcelerometru, żyroskopu i zegara.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Mocną stroną układu kontroli położenia obiektu według wynalazku jest działanie autonomiczne. Układ kontroli położenia jest całkowicie samodzielny, nie potrzebuje żadnych zewnętrznych systemów wspomagających. Sam generuje wszystkie sygnały pomiarowe niezbędne do określenia położenia. Nie jest wymagana sieć nadajników transmitujących kodowane sygnały pomiarowe lokalizacji. Kontrola położenia odbywa się bez czułego odbiornika fal radiowych i bez anteny. Układ pracuje poprawnie zarówno na powierzchniach otwartych, jak i pod ziemią lub pod wodą. Nie jest wrażliwy na zakłócenia elektromagnetyczne. Spełnia swoje funkcje w warunkach silnych zakłóceń przemysłowych oraz przy wzmożonej aktywności elektromagnetycznej słońca. Nie istnieją dla niego obszary z brakiem pokrycia zasięgu. Działanie układu kontroli położenia nie zależy od standardów przyjętych w systemach lokalizacyjnych.

Zastosowanie rynkowe

Telekomunikacja-ICT

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Tele- i Radiotechniczny

NIP: 5250008850

Adres www: http://www.itr.org.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"