Baza technologii


Logo wpisu Urządzenie do odcinania materiału z jednoczesnym kształtowaniem przedmiotów

Urządzenie do odcinania materiału z jednoczesnym kształtowaniem przedmiotów

Krzysztof Lipiec

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do odcinania materiału z jednoczesnym kształtowaniem przedmiotów z materiałów plastycznych, zwłaszcza z metali. Z polskiego opisu patentowego nr PL 144 225, a także z niemieckiego opisu patentowego nr DE 3523499 A1 jest znane urządzenie do kształtowania przedmiotów z materiałów plastycznych, mające szczęki przesuwające się wzdłuż powierzchni prowadzących, wyposażone w zabieraki napędzające szczęki, których wyprofilowane powierzchnie robocze oddziaływują na materiał, przy czym dla każdej szczęki granicą styku jej powierzchni roboczej z powierzchnią boczną jest kierująca tej powierzchni bocznej, przy czym tworzące powierzchni bocznych i szczęk współpracujących są równoległe. Urządzenie do odcinania materiału z jednoczesnym kształtowaniem przedmiotów, składa się z przesuwnych w prowadnicach gwiaździście usytuowanych szczęk mających powierzchnie boczne i robocze, przy czym jedna ze szczęk ma na bocznej krawędzi element tnący tworzący z otworem w płycie przedniej parę tnącą materiał, który w tym samym cyklu cięcia jest formowany przez powierzchnie robocze.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia umożliwiającego wytwarzanie detali o skomplikowanych kształtach, lecz o budowie mniej skomplikowane od znanych urządzeń. Urządzenie do odcinania materiału z jednoczesnym kształtowaniem przedmiotów, składające się z przesuwnych w prowadnicach gwiaździście usytuowanych szczęk mających powierzchnie boczne i robocze, znamienne tym, że jedna ze szczęk ma na bocznej krawędzi element tnący tworzący z otworem w płycie przedniej parę tnącą materiał, który w tym samym cyklu cięcia jest formowany przez powierzchnie robocze.

Zastosowanie rynkowe

Branża elektromaszynowa, przemysł mechaniczny - Do masowej produkcji elementów w procesie kształtowania trójosiowego z prętów lub formowanych z taśm metalowych. Branża elektromaszynowa, przemysł precyzyjny i optyczny - Do kształtowania niektórych końcówek elektrycznych z jednoczesnym zaciskaniem na przewodach. Branża górnictwo i hutnictwo, metalurgia - W liniach ciągłego walcowania lub ciągnienia do odcinania materiału z jednoczesnym kształtowaniem zakończeń o kształtach wymaganych do następnego etapu produkcji czyli np. zmniejszania średnic przed włożeniem w ciągadło. Branża górnictwo i hutnictwo, technologie metalu i produkty metalowe - Do masowej produkcji elementów w procesie kształtowania trójosiowego z prętów lub formowanych z taśm metalowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"