Baza technologii


Logo wpisu Urządzenie do redystrybucji energii w sieci smart grid

Urządzenie do redystrybucji energii w sieci smart grid

Instytut Tele- i Radiotechniczny

Opis technologii / usługi

Znane rozwiązania urządzenia do redystrybucji energii w sieci smart grid mają za zadanie bilansowanie mocy pobieranej i dostarczanej do węzła odbiorczego sieci energetycznej. Równowaga obu mocy realizowana jest przez rezerwowanie przydziału mocy u operatora przesyłowego energii. Pobór mocy jest monitorowany na bieżąco w węźle odbiorczym, a przydział mocy z sieci energetycznej dopasowywany do aktualnego zapotrzebowania. Dla ograniczonej dyspozycji mocy, konieczne jest wyłączanie odbiorników energii, w celu zmniejszenia poboru mocy. Równowagę energetyczną nadzorują pracownicy z działu elektryczno-energetycznego firmy. Część zapotrzebowania na energię może być zaspokajana z własnych źródeł energii. Są nimi zarówno tradycyjne generatory prądotwórcze na paliwa kopalne, jak i odnawialne źródła energii: woda, wiatr, słońce i biomasa. Urządzenie do redystrybucji energii w sieci smart grid według wynalazku zawiera komparator mocy dysponowanej i mocy pobieranej. Wejścia komparatora są połączone z układami do pomiaru: mocy dysponowanej i do pomiaru mocy pobieranej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Korzyści wynikające z zastosowania wynalazku to: szybkie bilansowanie mocy pobieranej i dostarczanej do węzła odbiorczego sieci energetycznej oraz agregacja nadwyżek energii i ich dyslokacja do węzłów sieci energetycznej mających niedobór przydziału mocy.

Zastosowanie rynkowe

Redystrybucja energii w sieci smart grid z systemem agregacji i dyslokacji energii pomiędzy rozproszonymi wytwórcami i odbiorcami energii elektrycznej, którzy są ogniwami inteligentnej sieci energetycznej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Tele- i Radiotechniczny

NIP: 5250008850

Adres www: http://www.itr.org.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"