Baza technologii


Logo wpisu Urządzenie do transportu nadtlenku wodoru klasy 90%+

Urządzenie do transportu nadtlenku wodoru klasy 90%+

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Opis technologii / usługi

Przedmiot opracowanej przez nas technologii stanowi urządzenie do transportu i przechowywania stężonego nadtlenku wodoru klasy 90%+, zwłaszcza o stężeniu 90% lub wyższym. Nadtlenek wodoru jest substancją względnie stabilną, aczkolwiek jedynie w warunkach wysokiej czystości oraz stabilizacji odpowiednimi związkami. Ponieważ już niewielkie ilości zanieczyszczeń mogą indukować rozkład HTP (High Test Peroxide), należy zachować szczególną czystość i ostrożność, zarówno w trakcie procesu produkcyjnego, jak również podczas transportu. Istotnym zagadnieniem jest również dobór odpowiednich materiałów konstrukcyjnych, ponieważ wiele z nich nie kwalifikuje się do tego rodzaju zastosowań.
Proponowane przez nas rozwiązanie składa się ze zbiornika zewnętrznego na wodę, zamykanego górną pokrywą, w którym współosiowo zamocowany jest zbiornik wewnętrzny na nadtlenek wodoru z pokrywą zaopatrzoną w rurkę do odprowadzania produktów rozkładu nadtlenku wodoru poprzez zawór upustowy. Charakterystyczną cechą jest użebrowanie boczne zbiornika wewnętrznego w postaci płaskich żeber dystansowych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Dzięki zastosowaniu zintegrowanego systemu dwóch zbiorników wykorzystanie w praktyce urządzenia umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa oraz zmniejszenie kosztów transportu nadtlenku wodoru. W przypadku uszkodzenia zbiorników podczas transportu, woda stanowi zabezpieczenie w postaci środka rozcieńczającego nadtlenek, zapobiegając rozkładowi. Ze względu na fakt, iż wraz ze wzrostem temperatury wzrasta szybkość rozkładu, dodatkową zaletę systemu stanowi możliwość akumulowania zimna w wodzie, będącej barierę ochronną zabezpieczającą przed wzrostem temperatury samego nadtlenku wodoru. Ponadto żebra stabilizują pojemnik wewnętrzny względem zewnętrznego oraz zwiększają wytrzymałość urządzenia, zaś uchwyty żebrach wpływają na poprawę bezpieczeństwa podczas przenoszenia zbiorników i rozładunku nadtlenku wodoru.

Zastosowanie rynkowe

Proponowany zakres tematyczny współpracy z przedsiębiorstwami i przemysłem obejmuje:
• wdrożenie do produkcji urządzeń do transportu i przechowywania nadtlenku wodoru klasy 90%+.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Warszawa, woj. mazowieckie

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

NIP: 1070046338

Kraj: Polska

Adres www: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

TRL 9

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 27 stycznia 2022 14:46

Wróć na stronę "Bazy"