Baza technologii


Logo wpisu Urządzenie do zabezpieczenia przed pyłem węglanowego ogniwa paliwowego pracującego w układzie CCS.

Urządzenie do zabezpieczenia przed pyłem węglanowego ogniwa paliwowego pracującego w układzie CCS.

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Węglanowe ogniwa paliwowe (MCFC) są jedną z bardziej obiecujących technologii pozwalających na separację dwutlenku węgla pochodzącego ze spalania paliw kopalnych. W gazach dolotowych węglanowego ogniwa paliwowego mogą znaleźć się pyły zarówno po stronie anody jak również i katody. Szczególnie prawdopodobne jest to w przypadku pracy tych ogniw, jak elementów układu separacji dwutlenku węgla, np. do celów jego składowania. Elektrody ogniw paliwowych mają strukturę porowatą. Z tego względu producenci nakazują stosowanie gazów pozbawionych pyłów. Proponowana koncepcja zakłada stworzenie urządzenia umożliwiającego zabezpieczenie takich ogniw przed pyłem

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Rozwiązanie problemu zapylonych gazów, niski koszt wdrożenia, znikome koszty eksploatacji. Produkt umożliwi rozwój technologii separacji dwutlenku węgla oraz umożliwi stosowanie większej ilości paliw, np. biogaz oraz przedłuży żywotność ogniw paliwowych. Duża szansa wiąże się z faktem, że ogniwa paliwowe znajdują się we wstępnej fazie komercyjnej, opatentowanie takiego urządzenia może przynieść duże korzyści wdrożeniowe.

Zastosowanie rynkowe

Technologia może zostać wykorzystana w układach sekwestracji dwutlenku węgla oraz elektrowniach węglanowych ogniw paliwowych zasilanych zapylonym paliwem.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"