Baza technologii


Logo wpisu Urządzenie elektromagnetyczne do tłumienia drgań mechanicznych

Urządzenie elektromagnetyczne do tłumienia drgań mechanicznych

Politechnika Świętokrzyska

Opis technologii / usługi

Przedmiotem oferty jest urządzenie elektromagnetyczne do tłumienia drgań mechanicznych. Elementem składowym jest tłoczysko z magnesami trwałymi umieszczonymi w cylindrze, złożonym z pierścieni i obudowy ferromagnetycznej oraz cewek. Cewki mogą być połączone szeregowo lub równolegle i są dołączone do odbiornika energii elektrycznej. Odbiornikiem energii elektrycznej może być akumulator, kondensator lub przetwornica energoelektroniczna. Grubości magnesów pierścieniowych oraz pierścieni ferromagnetycznych i cewek pierścieniowych są jednakowe. Zastosowanie wielu magnesów pierścieniowych daje wielobiegunowe pole magnetyczne, obejmujące pierścieniowe cewki uzwojenia. Każdy ruch magnesów trwałych powoduje zmianę pola magnetycznego obejmującego cewki pierścieniowe i generuje w nich siłę elektromotoryczną. Indukowana w cewkach siła elektromotoryczna po zamknięciu obwodu elektrycznego złożonego z tychże cewek i odbiornika wywołuje przepływ prądu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Uzyskana energia elektryczna może zostać wykorzystana do zasilania przyłączonego odbiornika lub magazynowana w akumulatorze lub kondensatorze, Brak połączeń czołowych w uzwojeniu, w którym generowana jest siła elektromotoryczna powoduje, że straty obciążeniowe energii elektrycznej są zminimalizowane, Siła tłumiąca ruch elementu mechanicznego może być w łatwy sposób regulowana przez odpowiednie sterowanie odbiorem energii elektrycznej.

Zastosowanie rynkowe

Samodzielne, adaptacyjne układy redukcji drgań mechanicznych z możliwością odzysku energii Układy tłumiące ruchy pionowe kół pojazdów Aktywne układy redukcji hałasu

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Politechnika Świętokrzyska

NIP: 6570009774

Adres www: http://www.tu.kielce.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"