Baza technologii


Logo wpisu Urządzenie elektromagnetyczne do tłumienia drgań mechanicznych

Urządzenie elektromagnetyczne do tłumienia drgań mechanicznych

Politechnika Świętokrzyska

Opis technologii

Przedmiotem oferty jest urządzenie elektromagnetyczne do tłumienia drgań mechanicznych. Elementem składowym jest tłoczysko z magnesami trwałymi umieszczonymi w cylindrze, złożonym z pierścieni i obudowy ferromagnetycznej oraz cewek. Cewki mogą być połączone szeregowo lub równolegle i są dołączone do odbiornika energii elektrycznej. Odbiornikiem energii elektrycznej może być akumulator, kondensator lub przetwornica energoelektroniczna. Grubości magnesów pierścieniowych oraz pierścieni ferromagnetycznych i cewek pierścieniowych są jednakowe. Zastosowanie wielu magnesów pierścieniowych daje wielobiegunowe pole magnetyczne, obejmujące pierścieniowe cewki uzwojenia. Każdy ruch magnesów trwałych powoduje zmianę pola magnetycznego obejmującego cewki pierścieniowe i generuje w nich siłę elektromotoryczną. Indukowana w cewkach siła elektromotoryczna po zamknięciu obwodu elektrycznego złożonego z tychże cewek i odbiornika wywołuje przepływ prądu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Uzyskana energia elektryczna może zostać wykorzystana do zasilania przyłączonego odbiornika lub magazynowana w akumulatorze lub kondensatorze, Brak połączeń czołowych w uzwojeniu, w którym generowana jest siła elektromotoryczna powoduje, że straty obciążeniowe energii elektrycznej są zminimalizowane, Siła tłumiąca ruch elementu mechanicznego może być w łatwy sposób regulowana przez odpowiednie sterowanie odbiorem energii elektrycznej.

Zastosowanie rynkowe

Samodzielne, adaptacyjne układy redukcji drgań mechanicznych z możliwością odzysku energii Układy tłumiące ruchy pionowe kół pojazdów Aktywne układy redukcji hałasu

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Politechnika Świętokrzyska

NIP: 6570009774

Adres www: http://www.tu.kielce.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"