Baza technologii


Logo wpisu Urządzenie generujące zmienne sygnały magnetyczne do stymulacji materiału biologicznego

Urządzenie generujące zmienne sygnały magnetyczne do stymulacji materiału biologicznego

Agnieszka Kawka

Opis technologii

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie generujące zmienne sygnały magnetyczne do stymulacji materiału biologicznego, zwłaszcza owoców i warzyw w okresie wzrostu i dojrzewania. Zawiera ono cewki indukcyjne w przestrzenią wewnętrzną na pomieszczenie tego materiału i stanowi lekką konstrukcję możliwą do przenoszenia i zamontowania do pracy w terenie.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Dzięki zastosowanemu układowi zasilania i sterowania gwarantuje ciągłą kontrolę parametrów pracy, to jest indukcji pola magnetycznego i temperatury układu. Komfort jego obsługi zapewnia możliwość sterowania pracą z poziomu oprogramowania komputerowego. Stabilizacja pracy układu daje nam w efekcie podniesienie jakości plonu materiału biologicznego poddanego stymulacji ustaloną indukcją i częstotliwością pola magnetycznego.

Zastosowanie rynkowe

Stymulacja materiału biologicznego, zwłaszcza owoców i warzyw w okresie wzrostu i dojrzewania. Urządzenie stanowi lekką konstrukcję możliwą do przenoszenia i zamontowania do pracy w terenie.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"