Baza technologii


Logo wpisu Urządzenie generujące zmienne sygnały magnetyczne do stymulacji materiału biologicznego

Urządzenie generujące zmienne sygnały magnetyczne do stymulacji materiału biologicznego

Agnieszka Kawka

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie generujące zmienne sygnały magnetyczne do stymulacji materiału biologicznego, zwłaszcza owoców i warzyw w okresie wzrostu i dojrzewania. Zawiera ono cewki indukcyjne w przestrzenią wewnętrzną na pomieszczenie tego materiału i stanowi lekką konstrukcję możliwą do przenoszenia i zamontowania do pracy w terenie.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Dzięki zastosowanemu układowi zasilania i sterowania gwarantuje ciągłą kontrolę parametrów pracy, to jest indukcji pola magnetycznego i temperatury układu. Komfort jego obsługi zapewnia możliwość sterowania pracą z poziomu oprogramowania komputerowego. Stabilizacja pracy układu daje nam w efekcie podniesienie jakości plonu materiału biologicznego poddanego stymulacji ustaloną indukcją i częstotliwością pola magnetycznego.

Zastosowanie rynkowe

Stymulacja materiału biologicznego, zwłaszcza owoców i warzyw w okresie wzrostu i dojrzewania. Urządzenie stanowi lekką konstrukcję możliwą do przenoszenia i zamontowania do pracy w terenie.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"