Baza technologii


Logo wpisu Urządzenie i sposób prowadzenia analizy stanu materiałów biologicznych, zwłaszcza owoców lub warzyw z zastosowaniem zjawiska biospeckli

Urządzenie i sposób prowadzenia analizy stanu materiałów biologicznych, zwłaszcza owoców lub warzyw z zastosowaniem zjawiska biospeckli

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

Opis technologii / usługi

Urządzenie umożliwia niedestrukcyjną ocenę jakości owoców i warzyw, np. ocenę obić i uszkodzeń podskórnych, porażeń chorobowych, stopnia dojrzałości. Dwa lasery rozszerzające możliwości zastosowań. Wbudowany program do rejestracji i analizy z wykorzystaniem różnych wskaźników aktywności biospeckli. Technologia laser oświetla próbkę i w wyniku interferencji światła odbitego od powierzchni i z warstw głębszych, na matrycy CCD powstaje charakterystyczny obraz plamkowy. W przypadku żywych obiektów rozkład plamek jest zmienny w czasie dając biospeckle (animacja obok).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Jest to zupełnie nowe rozwiązanie umożliwiające ocenę jakości owoców i warzyw w sposób niedestrukcyjny. Umożliwia analizę mikro-ruchów w materiale.

Zastosowanie rynkowe

Technologia dostarcza informacji o stanie biologicznym badanego materiału, dotyczących jego jakości. Metoda jest niedestrukcyjna i pozwala monitorować zmiany materiału w wyniku przechowywania, zmian chorobowych, uszkodzeń powierzchniowych i podskórnych. Walory wdrożeniowe technologii wpływają na bardziej efektywne przetwarzanie żywności, stosowanie optymalnych technologii żywienia, optymalne zarządzanie żywnością oraz produktami rolnymi.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

NIP: 9461824287

Adres www: http://bip.ipan.lublin.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"