Baza technologii


Logo wpisu Urządzenie i sposób selektywnego przetapiania proszków

Urządzenie i sposób selektywnego przetapiania proszków

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Rozwiązanie ma na celu zapewnienie jednorodnych warunków laserowego przetapiania proszków na całym stoliku roboczym, niezależnie od rozmieszczenia wytwarzanych obiektów.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Całość rozwiązania pozytywnie wpływa na proces selektywnego przetapiania, ponieważ: - zmniejsza odchylenie standardowe gęstości elementów seryjnych wytworzonych na platformie roboczej; - zmniejsza odchylenie standardowe chropowatości elementów seryjnych wytworzonych na platformie roboczej; - zmniejsza różnice w porowatości elementów na różnym etapie wytwarzania, czym zapobiega anizotropii właściwości mechanicznych; - zwiększa stabilność procesu wytwarzania poprzez jednorodną ilość energii dostarczoną przez laser na całej powierzchni roboczej, czym zapobiega delaminacji elementów; - zmniejsza koszty materiałowe produkcji poprzez zmniejszenie zużycia proszku wykorzystywanego podczas procesu oraz gazu roboczego pełniącego rolę atmosfery ochronnej; - zmniejsza energochłonność procesu poprzez optymalizację wykorzystywanej do procesu mocy lasera; poprzez lepszą kontrolę procesu można otrzymywać elementy o gęstości zbliżonej do teoretycznej przy wykorzystaniu mniejszej mocy lasera; - redukuje naprężenia własne elementu; - zapewnia wyższą czystość metalurgiczną.

Zastosowanie rynkowe

Wykorzystanie przy produkcji maszyn do selektywnego topienia proszków, szczególnie systemów zapewniających wysoką jakość powierzchni. Wynalazek może być również przydatny w zastosowaniu nowych materiałów w technologiach przyrostowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"