Baza technologii


Logo wpisu Uzyskiwanie powłok fosfolipidowych na powierzchni metali metodą elektrodepozycji

Uzyskiwanie powłok fosfolipidowych na powierzchni metali metodą elektrodepozycji

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Technologia dotyczy uzyskiwania powłok fosfolipidowych na powierzchni metali metodą elektrodepozycji z rostworu wodnego. Metoda mogłaby znaleźć zastosowanie do wytwarzania nowoczesnych wyrobów i urządzeń medycznych posiadających unikalne cechy biozgodności i hemokompatybilności. Elektrodepozycja z roztworu wodnego pozwala na dokładne pokrycie elementów nawet o skomplikowanej geometrii oraz na rezygnację z rozpuszczalników organicznych, co jest wymagane w przypadku produktów medycznych, a także pozwala na redukcję kosztów oraz dbałość o środowisko.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- łatwa i szybka metoda otrzymywania powłoki o bardzo dobrych właściwościach - powłoka integrująca się z tkankami i hemozgodna; - metoda niestosowana dotychczas - brak opisu takiej metody w literaturze; - niski koszt aparatury; - skalowana; - uniwerslana - można stosować do różnych elementów metalowych (stal, tytan, ipt.) o różnym kształcie; - brak rozpuszczalników organicznych - niski koszt, metoda ekologiczna (brak toksycznych odpadów), jest to pożądane z punktu widzenia produktów medycznych.

Zastosowanie rynkowe

Motoda mogłaby znaleźć zastosowanie do wytwarzania wyrobów medycznych posiadających unikalne cechy biozgodności i hemokompatybilności, np. nowoczesnych stentów wieńcowych, implantów ortopedycznych, elementów sztucznego serca, itp.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"