Baza technologii


Logo wpisu WALKER – przenośny popiołomierz bez izotopu

WALKER – przenośny popiołomierz bez izotopu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Opis technologii / usługi

WALKER, wykorzystujący metodę pomiaru naturalnej promieniotwórczości gamma węgla (bez użycia izotopów), pozwala na szybki, w pełni zautomatyzowany pomiar zawartości popiołu w węglu na składowiskach, w zbiornikach, wagonach i samochodach. Za jego pomocą można szybko ocenić jakość surowego urobku, produktów wzbogacania i przesiewania, mieszanek węglowych lub węgla dostarczanego do zakładów wzbogacania węgla i elektrowni. Urządzenie charakteryzuje się dużą dokładnością pomiarów, prostotą kalibracji i obsługi, pozwala zaoszczędzić koszty, czas i energię. WALKER współpracuje z komputerem, ma możliwość tworzenia baz danych i raportów. Urządzenie WALKER wyróżniają niewielki ciężar (7 kg) i długość (90 cm).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W urządzeniu WALKER zastosowano bez izotopową metodę pomiaru zawartości popiołu w węglu. Do tej pory wszystkie analizatory laboratoryjne stosowały sztuczne źródła promieniowania gama. Zastosowana technologia sprawia, że urządzenie jest w pełni bezpieczne dla obsługi i przyjazne dla środowiska. Analizator WALKER może być stosowany bez ograniczeń, zarówno na terenie zakładu mechanicznej przeróbki węgla, zakładu górniczego, jak i na składach i bezpośrednio na wagonach, gdyż nie wymaga specjalnych dopuszczeń Państwowej Agencji Atomistyki. Zastosowanie wynalazku WALKER zapewnia: Poprawę komfortu pracy pracowników wykonujących analizy techniczne jakości węgla Poprawę warunków bezpieczeństwa pracy przez wykluczenie z urządzenia izotopu promieniotwórczego, Wymierne efekty ekonomiczne związane z oszczędnościami na robociźnie, energii elektrycznej i uniknięciu strat związanych z płaceniem kar umownych za niewłaściwa klasyfikację sprzedanego węgla lub uniknięcie strat z tytułu sprzedaży węgla po niższej cenie w stosunku do jego jakości

Zastosowanie rynkowe

Urządzenie WALKER może być wykorzystywane także: w elektrowniach w hutach zakładach spalających węgiel na wagonach na zwałowiskach w laboratoriach

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

NIP: 6340125399

Kraj: Polska

Adres www: http://www.emag.lukasiewicz.gov.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wynalazek
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"