Baza technologii


Logo wpisu We Owe It to the Planet

We Owe It to the Planet

AVL Software and Functions GmbH Sp. z. o. o. - Oddział w Polsce

Opis technologii / usługi

AVL jest największą w świecie, niezależną firmą oferującą skalowalne, trwałe i dopasowane do potrzeb klienta rozwiązania inżynieryjne. Począwszy od inżynierii, przez symulacje i testy po industrializację. Ogniwa paliwowe są dla nas ważną gałęzią rozwoju, umożliwiającą dalsze postępy w dziedzinie elektryfikacji napędów. AVL rozwija technologię ogniw paliwowych od 2002 roku.
Oferujemy usługi w zakresie inżynierii systemowej, symulacji oraz testów ogniw paliwowych. Działamy w branżach takich jak: motoryzacja, budownictwo, transport morski, kolej, awiacja, off grid power. Posiadamy w ofercie również systemy produkcji wodoru w oparciu o wysokosprawną technologię elektrolizerów stało tlenkowych.
Oferowane rozwiązania z zakresu ogniw paliwowych PEM (Polymer Electrolyte Membrane) stosowane jako systemy napędowe dla samochodów, pojazdów ciężarowych, statków, autobusów, lokomotyw, i statków powietrznych są dostępne w szerokim przedziale mocy, od 10kW do kilku MW. AVL rozwija technologię PEM już od poziomu pojedynczego ogniwa/stosu aż do poziomu systemu gotowego do produkcji bazującej na lokalnym łańcuchu dostaw. Opracowany przez nas stos Gen0 posiada najlepszy w klasie współczynnik żywotności do gęstości oferowanej mocy, zoptymalizowany pod kątem aplikacji komercyjnych takich jak pojazdy ciężarowe i autobusy. Nasz autorski system ogniw paliwowych PEM osiąga najlepszą w klasie wydajność i wytrzymałość przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowych rozmiarów.
Generacja rozproszona odegra kluczową rolę w przyszłym systemie energetycznym. Jedną z oferowanych technologii generacji energii są ogniwa paliwowe w technologii SOFC (Solid Oxide Fuel Cell), o sprawności sięgającej 65%. AVL rozwija ogniwa SOFC głównie jako systemy generacji rozproszonej lub jako potencjalne źródło napędu dla transportu morskiego. Systemy te cechują się szerokim wachlarzem paliw mogących służyć potencjalnie do zasilania ( wodór, CNG, LNG, amoniak, metanol, etanol). Moce takich systemów mieszczą się w przedziale od 5kW do nawet kilku MW w przypadku rozwiązań wielkoskalowych.
Produkcja wodoru jest kluczowa dla przeszłych systemów energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii. Wodór jest potrzebny aby zdekarbonizować przemysł, ciepłownictwo, transport a także służyć do magazynowania energii. AVL opracował innowacyjną technologię elektrolizy w technologii stało tlenkowej (SOEC – Solid Oxide Electrolyzer Cells). Technologia ta pozwala na produkcję wodoru przy sprawności 80-85%.

Zastosowanie rynkowe

Oferowane przez AVL rozwiązania znajdują zastosowania w następujących sektorach:
- Elektro mobilność
- Kogeneracja
- Transport kołowy
- Kolej
- Transport Morski
- Produkcja paliw syntetycznych
- Przemysł lotniczy
- Magazynowanie energii

Tagi

Branże

Lokalizacja

Warszawa, woj. mazowieckie

Dane podmiotu

Nazwa: AVL Software and Functions GmbH Sp. z. o. o. - Oddział w Polsce

NIP: 1080019449

Kraj: Polska

Adres www: https://www.avl.com

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 7

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 26 stycznia 2022 15:32

Wróć na stronę "Bazy"