Baza technologii


Logo wpisu Wewnętrzna trwała ochrona betonu na korozję siarczanową

Wewnętrzna trwała ochrona betonu na korozję siarczanową

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Opis technologii / usługi

Wewnętrzna trwała ochrona betonu na korozję siarczanową polega na dodaniu do mieszanki betonowej w trakcie jej sporządzania krzemianu dwuwapniowego, zawierającego zmienną ilość baru w roztworze stałym. Bar tworzy roztwory stałe z krzemianem dwuwapniowym w rozległym zakresie składów. Dodany do mieszanki betonowej roztwór stały krzemianu dwuwapniowego z barem nie reaguje z wodą w trakcie wstępnego dojrzewania masy betonowej oraz jej obróbki w autoklawie.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie opracował nowatorskie rozwiązanie - wewnętrzną trwałą ochronę betonu na korozję siarczanową, które polega na dodaniu do mieszanki betonowej w trakcie jej sporządzania odpowiedniej ilości krzemianu dwuwapniowego, zawierającego zmienną ilość baru w roztworze stałym. Bar tworzy roztwory stałe z krzemianem dwuwapiowym w rozległym zakresie składów. Dodany do mieszanki betonowej roztwór stały krzemianu dwuwapniowego z barem nie reaguje z wodą w trakcie wstępnego dojrzewania masy betonowej oraz jej obróbki w autoklawie. Reaktywność tego krzemianu zostaje uruchomiona po migracji wody do wnętrza betonu w trakcie jego eksploatacji lub po rozkruszeniu betonu i składowaniu go na otwartej przestrzeni, na przykład na hałdzie, gdzie ulega szybkiej hydrolizie uwalniając wodorotlenek baru.

Zastosowanie rynkowe

-

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

NIP: 5250007626

Adres www: http://icimb.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"