Baza technologii


Logo wpisu Wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic

Wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic

Centrum Szkolnictwa i Technologii Nowych Generacji - CSTNG Dawid Pijanka

Opis technologii / usługi

Wynalazek w dużym stopniu ułatwia przeprowadzanie cyklicznych kontroli i konserwację gaśnic (ok. 1 raz na miesiąc), co wynika z przepisów prawa. Przedmiotowy wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic rozwiązuje dotychczasowy problem przeciążenia zdrowotnego pracowników związany z urazami kręgosłupa pojawiającymi się wskutek wykonywanej pracy, ponieważ umożliwia przeprowadzenie inspekcji gaśnicy bez potrzeby zdejmowania jej ze ściany. Wynalazek Kamila ma na celu przede wszystkim odciążenie kręgosłupa pracownika utrzymującego gaśnicę w ciągłej zdatności do jej wykorzystania, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawności wykonywanego zadania, dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze. ZOBACZ WIDEO PRZEDSTAWIAJĄCE ZASADĘ DZIAŁANIA Podsumowanie problematyki rozwiązywanej przez wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic: Wykonywanie inspekcji jest regulowane prawnie (1 raz na miesiąc) Narażenie pracownika na problemy zdrowotne Dla kobiet inspekcja gaśnic jest bardzo uciążliwym zadaniem Możliwość uszkodzenia gaśnicy, w przypadku jej upuszczenia Zbrylowany proszek gaśniczy uniemożliwia wykorzystanie gaśnicy Niedokładność wykonywanej inspekcji' Cel wynalazku Celem wynalazku jest opracowanie prostej konstrukcji umożliwiającej obrót gaśnicy bez potrzeby zdejmowania jej ze ściany, przy jednocześnie minimalnym wysiłku fizycznym, tak aby jej okresowy obrót możliwy był do wykonania przez każdą osobę, która odbędzie typowe, powszechnie przeprowadzane szkolenie z dziedziny BHP. Dodatkowym założeniem jest zbudowanie konstrukcji z łatwo dostępnych elementów, tak aby cena jednostkowa oprzyrządowania gaśnicy -wieszaka i uchwytu obrotowego do gaśnic- była osiągalna dla wielu przedsiębiorstw, przy jednoczesnym trwałym i mocnym mocowaniu jej do ściany.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zalety związane z korzystania z wieszaka i uchwytu obrotowego do gaśnic: wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic znacząco upraszcza regulowaną prawnie (raz na miesiąc) inspekcję gaśnic przedstawiony wynalazek jest bardzo prosty w obsłudze, wymaga jedynie szybkiego przeszkolenia pracownika, dzięki zastosowanym elementom, nie trzeba używać dużej siły w trakcie kontroli gaśnicy, co powoduje odciążenie kręgosłupa pracownika wynalazek umożliwia nawet kobietom przeprowadzanie okresowych inspekcji gaśnic dzięki zastosowaniu zabezpieczeń przed zsunięciem się ze ściany, cała konstrukcja jest stabilna, bezpieczna i nie zagraża użytkownikom pomieszczeń efektywność wszystkich pracowników biorących udział w okresowych przeglądach gaśnic znacząco rośnie i eliminuje możliwość niedokładnego wykonania zadania wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic uniemożliwia upuszczenie gaśnicy w czasie inspekcji, co oznacza, że pracownicy nie są narażenia na urazy lub uszkodzenie gaśnicy system jest uniwersalny– nadaje się do wszystkich pomieszczeń, w których konieczne są zabezpieczenia przeciwpożarowe, oprzyrządowanie jest łatwo adaptowalne do różnego rozmiaru gaśnic, konstrukcja zapewnia wysoką żywotność. Zalety związane z produkcją i wdrożeniem wynalazku: projekt chroniony prawnie, oprzyrządowanie jest tanie w produkcji – uniwersalność części powoduje, że nie trzeba wykonywać skomplikowanych części na zamówienie, nowość na rynku, wdrażając go możesz ubiegać się o dofinansowania takie, jak: badania i rozwój, wzornictwo przemysłowe, kredyty technologiczne, transfer technologii (pokrywa koszty zakupu), szybka ścieżka, globalizacja biznesu, inne produkt łatwy w marketingu (np.: wzrost bezpieczeństwa, prosta obsługa), dzięki swojej uniwersalności, wynalazek ten będzie miał szerokie grono potencjalnych odbiorców, szczególnie firmy zajmujące się bezpieczeństwem pożarowym, które produkt będą mogły wykorzystać do zabezpieczenia warsztatów, budynków, statków, czy platform wiertniczych

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Szkolnictwa i Technologii Nowych Generacji - CSTNG Dawid Pijanka

NIP: 8133725806

Adres www: https://cstng.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

TRL 6

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"