Baza technologii


Logo wpisu Wirtualne prototypowanie maszyn i urządzeń.

Wirtualne prototypowanie maszyn i urządzeń.

INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

Opis technologii / usługi

Zastosowanie wirtualnego prototypowania pozwala na wspomaganie procesu projektowania nowych maszyn i urządzeń. Dzięki tej metodzie możliwe są także prace zmierzające do rozwijania i ulepszania już istniejących rozwiązań technicznych. Zastosowanie wirtualnych prototypów oraz przeprowadzenie symulacji numerycznych umożliwia ocenę sposobu współpracy poszczególnych podzespołów maszyny wraz z identyfikacją przeciążeń dynamicznych występujących podczas pracy maszyny. Ten sposób postępowania pozwala na identyfikację najsłabszych miejsc oraz optymalizację postaci konstrukcyjnej. Zastosowanie wirtualnego prototypowania może być zastosowane uzupełniania specjalistycznych ekspertyz powypadkowych lub sądowych do przeprowadzania analiz ilościowych. Możliwe jest również zastosowanie wirtualnych odpowiedników modeli manekinów HYBRYD III na potrzeby analiz dotyczących bezpieczeństwa użytkowników maszyn. Na potrzeby wirtualnego prototypowania opracowano program do wyznaczania współczynników stateczności dla kombajnów ścianowych. Elastyczna struktura programu umożliwia jego dostosowanie do innych typów maszyn. Szczegółowe informacje dostępne pod adresem http://komag.eu/oferta/wirtualne-prototypowanie

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- wykorzystanie nowoczesnych narzędzi numerycznych wspomagających proces projektowania, - obniżenie kosztów badań stanowiskowych (w szczególności badań niszczących), - możliwość obliczania wartości sił, naprężeń, reakcji, których pomiar jest utrudniony bądź niemożliwy do przeprowadzenia w warunkach badań stanowiskowych, - poprawa bezpieczeństwa operatorów maszyn, - automatyczne wyznaczanie współczynników stateczności wraz z raportem z obliczeń.

Zastosowanie rynkowe

Wykorzystanie Technologii wirtualnego prototypowania pozwala na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi numerycznych do budowy i analiz wirtualnych prototypów maszyn. Zastosowanie tych technik pozwala na obniżenie kosztów związanych z badaniami stanowiskowymi prototypów, rozwój i poprawę funkcjonalności maszyn poprzez analizę wartości sił, reakcji, naprężeń niemożliwych do rejestracji w badaniach stanowiskowych, poprawę bezpieczeństwa operatorów maszyn poprzez analizy układów antropotechnicznych czy automatyczne wyznaczanie współczynników stateczności maszyn.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

NIP: 6310200794

Adres www: http://www.komag.eu

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"