Baza technologii


Logo wpisu Wodorowa lokomotywa manewrowa z opcją zasilania statków w energię elektryczną

Wodorowa lokomotywa manewrowa z opcją zasilania statków w energię elektryczną

NEXUS Consultants Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Podstawą rozwiązania jest modernizacja używanej lokomotywy manewrowej poprzez wymianę silnika diesla na układ oparty na ogniwach paliwowych, wykorzystujących wodór jako paliwo. W pierwszej kolejności rozwiązanie przeznaczone jest dla operatorów lokomotyw manewrowych, ale w przypadku potwierdzenia opłacalności koncepcji, możliwe jest zmodyfikowanie rozwiązania do zastosowania w lokomotywach prowadzących pociągi towarowe i pasażerskie. Dzięki takim cechom ogniw paliwowych jak: wysoka sprawność, niskie minimum techniczne (minimalne obciążenie, z jaką może pracować urządzenie, bez negatywnego wpływu na trwałość lub sprawność), Szybki czas startu i wysoką elastyczność zmiany obciążenia, mogą one znaleźć zastosowanie jako zapasowe (awaryjne) źródło mocy elektrycznej. Dlatego, w ramach niniejszego rozwiązania, zakłada się, że lokomotywa manewrowa będzie pracować w porcie morskim, gdzie, poza swoją podstawową funkcją związaną z manewrowaniem, będzie również wykorzystywana do zasilania statków w porcie w energię elektryczną, umożliwiając tym samym wypełnienie zapisów Dyrektywy 2014/94/EU, zgodnie z którą wszystkie porty UE należące do sieci TEN-T, mają obowiązek zapewnienia do końca 2025 r infrastruktury do zasilania energia elektryczną z lądu statków morskich.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W zakresie swojej podstawowej funkcji proponowane rozwiązanie będzie konkurować z powszechnie stosowanymi manewrowymi lokomotywami spalinowymi. W tym obszarze przewagi konkurencyjne rozwiązania będą wynikały z: Wyższej sprawności ogniw paliwowych w porównaniu do standardowego rozwiązania opartego na silniku diesla Niższemu minimum technicznemu ogniw paliwowych w stosunku do silnika gazowego, co umożliwi ograniczenie zużycia paliwa w trakcie pracy lokomotywy, nawet w sytuacji braku odbioru energii na potrzeby zasilania statków Dzięki generacji energii elektrycznej w drodze reakcji elektrochemicznej, zamiast pracy mechanicznej, ogniwa paliwowe umożliwiają znaczne ograniczenie hałasu i wibracji związanych z pracą lokomotywy. Wykorzystanie ekologicznego, zero-emisyjnego paliwa, co otwiera drogę do dofinansowania projektu z funduszy krajowych lub UE W zakresie funkcjonalności dodatkowej, obejmującej zasilanie statków w porcie w energię elektryczną, rozwiązanie będzie konkurować z zasilaniem z KSE. W tym obszarze przewagi konkurencyjne rozwiązania będą wynikały z: Wyższej sprawności ogniw paliwowych w porównaniu do standardowego rozwiązania opartego na silniku diesla Ograniczenie hałasu i wibracji związanych z pracą agregatów okrętowych w centrum miast Wykorzystanie ekologicznego, zero-emisyjnego paliwa Wykorzystanie potencjalnie odpadowej energii

Zastosowanie rynkowe

Standardowym rozwiązaniem w przypadku zasilania statków z lądu jest budowa infrastruktury do zasilania statków w energię elektryczną bezpośrednio przy nabrzeżu, przy którym cumują statki mogące być potencjalnie zasilanie z lądu. Wiąże się to jednak z szeregiem wad, w tym: wymagana jest kosztowna przebudowa i rozbudowa portowej infrastruktury elektroenergetycznej – w celu przystosowania sieci do dostarczenia wymaganej mocy na nabrzeże, a także budowy stacji transformatorowych i przetwornic częstotliwości w celu zapewnienia kompatybilności zasilania z lądu z systemem na statku konieczne zwiększenie mocy przyłączeniowej po stronie portu, która jest jednak nieregularnie wykorzystywana Rozwiązanie mobilne, oparte na lokomotywie wodorowej pracującej na zapleczy portu charakteryzuje się kilkoma istotnymi przewagami, obejmującymi: nie jest wymagane zwiększenie mocy przyłączeniowej portu, ograniczenie wydatków na przebudowę infrastruktury portowej oraz przebudowę nabrzeży umożliwia zmniejszenie wartości inwestycji, mobilność rozwiązania daje możliwość wykorzystania lokomotywy w miejscu, w którym danym momencie byłoby największe zapotrzebowanie,

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: NEXUS Consultants Sp. z o.o.

NIP: 5862021161

Adres www: http://nexus.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"