Baza technologii


Logo wpisu Wykonanie usługi polegającej na wyborze najskuteczniejszego produktu dezynfekcyjnego do wodomierzy spośród dostępnych preparatów

Wykonanie usługi polegającej na wyborze najskuteczniejszego produktu dezynfekcyjnego do wodomierzy spośród dostępnych preparatów

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Opis technologii / usługi

Istotą proponowanego rozwiązania jest zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego produktu stosowanego w systemach zaopatrzenia w wodę do picia (np. wodomierzy) od momentu produkcji do finalnego montażu u klienta. Zabezpieczenie polega na wyborze preparatu biobójczego, którego zadaniem jest eliminacja w produkcie gotowym zagrożeń wynikających z obecności bakterii Psudomonas aeruginosa. Preparat spełnia wymogi dla preparatów stosowanych w uzdatnianiu wody przeznaczonej do spożycia, nie oddziałuje korozyjnie na elementy produktu i instalacji, jego minimalny czas działania to 2 miesiące. Preparat jest łatwy w aplikacji.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia rozwiązuje problem mikrobiologicznej kontaminacji produktu stosowanego w systemach zaopatrzenia w wodę na etapie jego produkcji i przechowywania i ma na celu wyeliminowanie związanego z kontaminacją zagrożenia epidemiologicznego. Potencjalne zagrożenie mikrobiologiczną kontaminacją na etapie produkcji urządzeń przeznaczonych do dystrybucji wody stwarza poważne zagrożenie epidemiologiczne. Jedną z bakterii mogących pojawić się w tego typu urządzeniach jest Pseudomonas aeruginosa. Jest to patogen oportunistyczny, wywołujący m.in. zakażenia układu pokarmowego i moczowego u ludzi i zwierząt, oporny na liczne antybiotyki i środki dezynfekcyjne. Istotne jest zatem wyeliminowanie ryzyka jego obecności w instalacjach i urządzeniach. Proponowane rozwiązanie wychodzi naprzeciw takiemu wyzwaniu.

Zastosowanie rynkowe

Produkt może znaleźć zastosowanie w zapewnieniu odpowiedniego poziomu czystości mikrobiologicznej urządzeń (np. wodomierze), armatury, systemów zaopatrzenia w wodę do picia, od momentu produkcji do instalacji u klienta. Rynkowe zastosowanie ma polegac na aplikowaniu preparatu w procesie produkcyjnym i po jego zakończeniu na czas przechowywania produktu (np. wodomierzy) do momentu montażu u klienta (min. 3 miesiące)w celu wyeliminowania zagrożeń zwłaszcza ze strony kontaminacji bakteriami Pseudomonas aeruginosa. Proponowane rozwiązanie jest dedykowane dla firm zajmujących się produkcją urządzeń, armatury i systemów zaopatrzenia w wodę.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

NIP: 6310200736

Kraj: Polska

Adres www: http://www.citt.polsl.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"