Baza technologii


Logo wpisu Wykorzystanie cerezyny do stabilizacji temperatury nawierzchni asfaltowych

Wykorzystanie cerezyny do stabilizacji temperatury nawierzchni asfaltowych

Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób stabilizacji temperatury, który ma zapobiec mięknięciu i płynięciu mieszanek asfaltowych dzięki zastosowaniu materiałów zmiennofazowych powstałych jako odpad z destylacji ropy naftowej. Według przeprowadzonego badania temperatura powierzchni drogi modyfikowanej w ten sposób jest o ponad 5 stopni niższa niż drogi niemodyfikowanej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Płynność procesu schładzania: Ochłodzenie za dnia – zapobieganie przegrzania, mięknięcia, topnienia, powstawania kolein, muld, innych uszkodzeń mechanicznych. Oddanie zmagazynowanej energii w nocy – ochrona przed kondensacją wilgoci i osadzaniem rosy; Wykorzystanie odpadu obojętnego środowiskowo; Wykorzystanie wytrzymałych, lotnych popiołów z elektrociepłowni.

Zastosowanie rynkowe

Budowa nowych i naprawa istniejących nawierzchni asfaltowych; Stabilizacja temperatury nawierzchni.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

NIP: 5262740203

Adres www: http://www.technologypartners.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"