Baza technologii


Logo wpisu Wykorzystanie cerezyny do stabilizacji temperatury nawierzchni asfaltowych

Wykorzystanie cerezyny do stabilizacji temperatury nawierzchni asfaltowych

Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

Opis technologii

Przedmiotem wynalazku jest sposób stabilizacji temperatury, który ma zapobiec mięknięciu i płynięciu mieszanek asfaltowych dzięki zastosowaniu materiałów zmiennofazowych powstałych jako odpad z destylacji ropy naftowej. Według przeprowadzonego badania temperatura powierzchni drogi modyfikowanej w ten sposób jest o ponad 5 stopni niższa niż drogi niemodyfikowanej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Płynność procesu schładzania: Ochłodzenie za dnia – zapobieganie przegrzania, mięknięcia, topnienia, powstawania kolein, muld, innych uszkodzeń mechanicznych. Oddanie zmagazynowanej energii w nocy – ochrona przed kondensacją wilgoci i osadzaniem rosy; Wykorzystanie odpadu obojętnego środowiskowo; Wykorzystanie wytrzymałych, lotnych popiołów z elektrociepłowni.

Zastosowanie rynkowe

Budowa nowych i naprawa istniejących nawierzchni asfaltowych; Stabilizacja temperatury nawierzchni.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

NIP: 5262740203

Adres www: http://www.technologypartners.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"