Baza technologii


Logo wpisu Wykorzystanie wysokospecyficznej endopeptydazy

Wykorzystanie wysokospecyficznej endopeptydazy

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Opis technologii / usługi

Umożliwia wykorzystanie nowych, wysoce specyficznych endoproteaz, trawiących białka w obrębie unikalnych motywów sekwencji aminokwasowych, do ukierunkowanego procesowania białek substratowych, włączając odtrawianie peptydowych lub białkowych znaczników od białek produkowanych w postaci fuzji z takimi znacznikami. W technologiach oczyszczania białek dominują strategie produkcji tych białek w formie rekombinowanych pochodnych, w których dane białko jest połączone krótkim łącznikiem peptydowym z tzw. znacznikiem powinowactwa – peptydem lub białkiem łatwym do oczyszczenia w standardowych warunkach z wykorzystaniem chromatografii powinowactwa. Dalsze oczyszczanie dostarcza natywną, pozbawioną znacznika formę białka, dzięki odtrawianiu sekwencji znacznika przez specyficzne endoproteazy i jego usunięciu z mieszaniny. Metody otrzymywania czystych białek docelowych z wykorzystaniem pośredniego etapu oczyszczania rekombinowanych form wzbogaconych o znacznik nie wymagają każdorazowego opracowywania procedury oczyszczania de novo, ponieważ standardowe warunki oczyszczania opracowane dla znacznika mogą być w nich wykorzystywane tylko z niewielkimi modyfikacjami. Możliwości wykorzystania tych metod są ograniczone przez małą liczbę endopeptydaz trawiących białka w obrębie rzadkich motywów sekwencji aminokwasowych. Wynalazek wzbogaca listę takich endoproteaz o nowe, zwiększając zakres stosowalności tych metod.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wprowadza możliwość przecinania białek w obrębie specyficznych motywów sekwencji aminokwasowych rzadkich w naturalnych białkach i nierozpoznawanych przez inne endoproteazy wykorzystywane w przemyśle. Metody otrzymywania czystych białek docelowych z wykorzystaniem pośredniego etapu oczyszczania rekombinowanych form wzbogaconych o znacznik są atrakcyjne cenowo i oferują wysoką wydajność odzysku pożądanego białka.

Zastosowanie rynkowe

Oczyszczanie rekombinowanych białek produkowanych w fuzji ze znacznikami białkowymi lub peptydowymi.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

NIP: 5261039742

Kraj: Polska

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"