Baza technologii


Logo wpisu Wymiennik ciepła z układem chłodzącym, w szczególności do zastosowania w generatorze termoelektrycznym

Wymiennik ciepła z układem chłodzącym, w szczególności do zastosowania w generatorze termoelektrycznym

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Koncepcja obejmuje postać wymiennika ciepła i układu chłodzenia, przeznaczonych w szczególności do zastosowania w generatorze prądu opartym o moduły termoelektryczne. Zakłada ona, że gradient temperatury na modułach termoelektrycznych, niezbędny do wytworzenia na ich stykach siły elektromotorycznej, wywołany jest przez różnicę temperatur medium grzewczego (np. spalin) i chłodzącego (np. wodnego roztworu glikolu). Opracowany kształt wymiennika charakteryzuje się wysokim stopniem upakowania modułów termoelektrycznych przy relatywnie niewielkich wymiarach urządzenia, uzyskanych dzięki komplementarnej geometrii wymiennika ciepła i układu chłodzenia.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Obecnie nie istnieją standardy dla tego typu konstrukcji. Wiele grup badawczych, zarówno ze środowisk naukowych jak i przemysłowych, opracowuje własne koncepcje i prototypy, stosując do badania własne procedury testowe. Z tego względu trudno jest jednoznacznie wskazać mocne strony opracowanego rozwiązania, natomiast w odniesieniu do spotykanych w literaturze rozwiązań ma ono następujące zalety: - duże upakowanie modułów termoelektrycznych w stosunku do objętości wymiennika  - moduły termoelektryczne pracują w zespołach w bardzo podobnych warunkach temperaturowych  - konstrukcja wymiennika i układu chłodzenia jest prosta w produkcji (cięcie, gięcie, spawanie) i montażu  - cały układ można łatwo skalować w celu zastosowania różnych wymiarów modułów termoelektrycznych  - układ ma niewielką masę dzięki pominięciu użebrowania wewnętrznego

Zastosowanie rynkowe

Podstawowym obszarem potencjalnego zastosowania wynalazku jest przemysł motoryzacyjny. Medium oddającym ciepło mogą być spaliny silników o zapłonie samoczynnym lub iskrowym, lub inne, nie powodujące znacznego osadzania się produktów spalania na ściankach wymiennika.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"