Baza technologii


Logo wpisu Wysokojakościowe, ekologiczne materiały bentonitowe dla odlewnictwa

Wysokojakościowe, ekologiczne materiały bentonitowe dla odlewnictwa

Daniel Szymonik

Opis technologii / usługi

W Instytucie Odlewnictwa opracowane zostały przy współpracy z krajowym producentem nowe wysokojakościowe, ekologiczne materiały bentonitowe, „ekomix” oraz mieszanki bentonit -„ekomix”, dla odlewnictwa. Opracowano oraz wdrożono dla produkcji technologię wykonywania nowoczesnego zamiennika pyłu węglowego o nazwie „ekomix” oraz mieszanek bentonit-„ekomix”. Oferujemy wdrożenie gotowych, sprawdzonych w przemyśle wysokojakościowych materiałów, których zastosowanie pozwala na poprawę jakości powierzchni odlewów i ograniczenie wad odlewniczych oraz ma korzystny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie zapylenia, obniżenie emisji szkodliwych związków wydzielających się z mas formierskich podczas wykonywania odlewów, a zwłaszcza wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (BTEX) oraz lotnych związków organicznych (LZO). Produkcja nowych materiałów została wdrożona u krajowego producenta. Opracowane materiały zostały wyróżnione nagrodą na targach w Kielcach „METAL 2009”.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zastosowanie w masach formierskich nowych materiałów w miejsce dotychczas powszechnie stosowanego odlewniczego pyłu węglowego gwarantuje uzyskanie lepszej jakości powierzchni odlewów. Stosowany w mieszankach bentonit-„ekomix” wysokiej jakości bentonit, o zwiększonej zawartości montmorylonitu, wpływa na poprawę właściwości technologicznych mas formierskich, a przez to zmniejszenie ich zużycia oraz poprawę ekonomii produkcji odlewów. Podczas wykonywania odlewów w masach formierskich z udziałem tych materiałów zmniejsza się emisja wszystkich gazów i szkodliwych związków, a zwłaszcza wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz lotnych związków organicznych. bardzo dobre właściwości technologiczne mas formierskich z udziałem nowych materiałów - spełniające najwyższe wymagania odlewni; zwiększona zdolność do tworzenia węgla błyszczącego, umożliwiająca uzyskanie bardzo dobrej jakości powierzchni odlewów; zmniejszenie zużycia nowego materiału w masie formierskiej, w porównaniu do dotychczas stosowanego odlewniczego pyłu węglowego; ograniczenie ilości wad odlewniczych typu pęcherze gazowe, nakłucia, strup, blizny; zmniejszenie o około 30% całkowitej wydzielalności gazów z masy formierskiej, w porównaniu do mas z odlewniczym pyłem węglowym; zmniejszenie emisji szkodliwych związków wydzielających się z mas formierskich podczas wykonywania odlewów, a zwłaszcza wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz lotnych związków organicznych.

Zastosowanie rynkowe

Zastosowanie w masach formierskich nowych materiałów w miejsce dotychczas powszechnie stosowanego odlewniczego pyłu węglowego gwarantuje uzyskanie lepszej jakości powierzchni odlewów. Stosowany w mieszankach bentonit-„ekomix” wysokiej jakości bentonit, o zwiększonej zawartości montmorylonitu, wpływa na poprawę właściwości technologicznych mas formierskich, a przez to zmniejszenie ich zużycia oraz poprawę ekonomii produkcji odlewów. Podczas wykonywania odlewów w masach formierskich z udziałem tych materiałów zmniejsza się emisja wszystkich gazów i szkodliwych związków, a zwłaszcza wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz lotnych związków organicznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"