Baza technologii


Logo wpisu Wytwarzanie fluorescencyjnych kropek kwantowych ZnO i wyżej zorganizowanych agregatów nanostruktur ZnO

Wytwarzanie fluorescencyjnych kropek kwantowych ZnO i wyżej zorganizowanych agregatów nanostruktur ZnO

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Wytwarzanie nanocząstek ZnO stabilizowanych ligandami organicznymi lub otoczkami polimerowymi w procesie kontrolowanej ekspozycji na powietrze prekursorów alkilocynkowych. Otrzymane nanomateriały po ich odpowiednim dalszym przetworzeniu potencjalnie mogą zostać wykorzystane do opracowania efektywnych systemów identyfikacji materii nieożywionej i żywej

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wysoka kontrola wielkości i kształtu i właściwości fizykochemicznych otrzymywanych nanostruktur na tle innych metod; biokompatybilność; ze względu na charakter materiału ekologiczność rozwiązania. Technologia oparta na półprzewodnikowych nanocząstkach ZnO jako jedyna łączy w sobie korzystne rozwiązania ekologiczne (ze względu na syntezę i produkcję przemysłową) oraz możliwość zastosowań w biologii i medycynie oraz w elektronice. Otrzymane nanomateriały po ich odpowiednim dalszym przetworzeniu potencjalnie mogą zostać wykorzystane do opracowania efektywnych systemów identyfikacji materii nieożywionej i żywej. Technologie przyjazne dla środowiska oraz możliwość zastosowania w nowych gałęziach przemysłu

Zastosowanie rynkowe

Wytwarzanie oryginalnych, stabilnych nanocząstek ZnO o potencjalnym zastosowaniu w systemach identyfikacji materii nieożywionej i żywej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"