Baza technologii


Logo wpisu X-MAN – Iskrobezpieczny Kompleksowy System Monitorowania Parametrów w Rejonie Ściany Wydobywczej

X-MAN – Iskrobezpieczny Kompleksowy System Monitorowania Parametrów w Rejonie Ściany Wydobywczej

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Opis technologii / usługi

Zadaniem systemu X-MAN jest jednoczesne monitorowanie naprężenia górotworu poprzez monitorowanie stanu rozparcia górniczej obudowy zmechanizowanej oraz zagrożenia metanowego w ścianie wydobywczej podziemnego zakładu górniczego. Wyniki pomiarów podporności obudowy prezentowane są lokalnie na każdej sekcji przy pomocy wyświetlacza oraz sygnalizatorów optycznych, na koncentratorze ścianowym z wyświetlaczem graficznym oraz na stanowisku dyspozytora, gdzie dane są także archiwizowane w bazie danych. Dostęp do danych archiwalnych możliwy jest także poprzez sieć lokalną lub Internet w przeglądarce internetowej. System składa się w części powierzchniowej ze stanowiska dyspozytorskiego oraz serwera, oraz w części podziemnej z koncentratora ścianowego, koncentratorów sekcyjnych ciśnienia i metanu, czujników ciśnienia i metanu, separatorów transmisji oraz zasilaczy. Część dołowa w wykonaniu przeciwwybuchowym iskrobezpiecznym zasilana jest lokalnie (z podtrzymaniem akumulatorowym lub bez), przy czym urządzenia są zasilane grupowo. Transmisja sygnałów pomiarowo-sterujących odbywa się przewodowo. Koncentrator ścianowy może sterować dodatkowymi sygnalizatorami akustyczno-optycznymi bądź systemem głośnomówiącym dzięki trzem wbudowanym wyjściom sterującym. Część powierzchniowa pozwala na zaawansowaną analizę danych pomiarowych oraz ocenę stanu naprężeń górotworu, stanu podporności obudowy zmechanizowanej i zagrożenia metanowego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W jednym systemie połączono funkcje monitorowania stanu naprężeń górotworu i rozparcia sekcji obudowy zmechanizowanej oraz monitoringu gazowego. Pomiar na każdej sekcji wizualizowany jest pomiarowo nie tylko przy pomocy sygnalizatorów optycznych (diody LED) ale także na wyświetlaczach LCD – ta funkcjonalność nie jest dostępna w systemach opracowywanych do tej pory, a pozwala zastąpić manometry analogowe, udostępniając przy tym dużo więcej informacji bezpośrednio w miejscu jej wykorzystania, czyli na sekcji obudowy zmechanizowanej. System X-MAN zapewnia analizowanie w czasie rzeczywistym stanu naprężenia górotworu i rozparcia obudowy zmechanizowanej oraz sygnalizowanie stanów awaryjnych. System X-MAN daje możliwość sterowania systemami ostrzegawczymi akustycznymi, optycznymi bądź innymi urządzeniami/systemami dzięki wbudowanym w koncentrator ścianowy wyjściom sterującym.

Zastosowanie rynkowe

System X-MAN przeznaczony jest dla: kopalni węgla kamiennego kopalni węgla brunatnego kopalni soli kamiennych kopalni soli potasowych zakładów górniczych prowadzących eksploatację metodą ścianową w warunkach zagrożenia metanowego

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

NIP: 6340125399

Kraj: Polska

Adres www: http://www.emag.lukasiewicz.gov.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"