Baza technologii


Logo wpisu Zamiana niskotemperaturowego ciepła na energię elektryczną o wysokiej sprawności

Zamiana niskotemperaturowego ciepła na energię elektryczną o wysokiej sprawności

ABT Accord Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Poszukujemy działających spółek zainteresowanych wdrożeniem nowej technologii: "zamiany niskotemperaturowego ciepła na energię elektryczną o wysokiej sprawności"; niskotemperaturowe ciepło definiujemy jako ciepło powietrza atmosferycznego (również o temp. minusowej w zimie), ciepło rzek, ciepło gruntu, wód geotermalnych, przemysłowe ciepło odpadowe; urządzenie wykorzystujące ww. technologię pozwala na efektywną i opłacalną produkcję energii elektrycznej. Stosowany obieg termodynamiczny charakteryzuje się brakiem skraplania. Opis technologii udostępniamy po podpisaniu umowy o poufności. Do spółek są wnoszone prawa licencji niewyłącznej (z zastrzeżeniem nienaruszalności ochrony patentu głównego), natomiast Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z wynalazku w celu jego wyłącznego wykorzystania w swoim produkcie (Licencjobiorcy)pod nazwą: „xxx” na terenie EU poprzez produkcję urządzeń w celu ich dalszej odsprzedaży.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1. Koszt dostępnych technologii, które operują na źródle ciepła poniżej 80C sprawia, że technologie te są nieopłacalne, przewaga nad konkurencją w tym zakresie to obniżenie kosztów inwestycyjnych od 50% dla małych instalacji do 30% (nawet) dla instalacji dużych (w stosunku do instalacji tradycyjnych). 2. Przewaga nad konkurencją od strony technologicznej polega przede wszystkim na wyeliminowaniu procesu skraplania (jest to bardzo istotne wszędzie tam, gdzie mamy problem z odprowadzeniem ciepła skraplania, np. w kopalniach), w związku z powyższym: a) rezultatem takiej pracy jest wysoka sprawność zamiany dostarczonego ciepła na energię mechaniczną / elektryczną (blisko 90%), b) nie musimy tworzyć osobnego układu skraplającego (mniejsze koszty inwestycyjne). 3. Przewaga nad konkurencją od strony zapotrzebowania na paliwo to możliwość zaprojektowania układu, który będzie pracował w temperaturach ujemnych (poniżej 0C), oczywiście w procesie technologicznym nie występuje spalanie. Takiej technologii nie ma na rynku! Z drugiej strony (zawsze jest coś za coś) układ ma wydzieloną część wysokociśnieniową (wysokie ciśnienia są niezbędne) i pracuje cyklicznie (nie jest to proces ciągły).

Zastosowanie rynkowe

Wybrane pola stosowania w Załączniku nr 2 do Umowy Licencyjnej (załącznik --> tpp_pola_stosowania.pdf ). M Technologia mobilna (powietrze) N Technologia stacjonarna odzysku naturalnego (ciepło środowiska naturalnego) S Technologia stacjonarna (ciepło odpadowe w procesach technologicznych)

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: ABT Accord Sp. z o.o.

NIP: 5542931884

Adres www: http://nan

Typ podmiotu: Osoba fizyczna - wynalazca

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"