Baza technologii


Logo wpisu Zastosowanie cieczy jonowych jako utwardzaczy żywic klejowych

Zastosowanie cieczy jonowych jako utwardzaczy żywic klejowych

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna

Opis technologii / usługi

Technologia dotyczy zastosowania cieczy jonowych jako utwardzaczy żywic klejowych. Wskazane w technologii ciecze jonowe, w procesie utwardzania żywic, spełniają funkcję kwasowego katalizatora utwardzania oraz związku plastyfikującego. Ich zastosowanie korzystnie wpływa na właściwości uzyskiwanych spoin klejowych, m.in. wytrzymałość mechaniczną i podatność na pękanie. Żywice utwardzane według wynalazku są szczególnie przydatne do klejenia drewna i materiałów drewnopochodnych, zwłaszcza sklejki suchotrwałej i wodoodpornej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Przewag technologii zastosowania cieczy jonowych, jako utwardzacza żywic klejowych, upatrywać można w: - rozszerzeniu zakresu manipulacji masą klejową w technologiach wytwarzania sklejek, przede wszystkim zwiększeniu wytrzymałości mechanicznej i podatności na pękanie, - możliwości zastosowania utwardzacza w technologiach z zasuszaną na fornirze powłoką klejową, - podwyższenie trwałości sklejenia poprzez plastyfikację spoiny klejowej.

Zastosowanie rynkowe

Żywice utwardzane według wynalazku są szczególnie przydatne do klejenia drewna i materiałów drewnopochodnych, zwłaszcza sklejki suchotrwałej i wodoodpornej. Technologia może być kierowana zarówno do producentów żywic, powłok, jak i impregnatów oraz sklejek. Instytut w głównej mierze poszukuje odbiorców technologii w postaci producentów sklejek.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna

NIP: 7770000985

Kraj: Polska

Adres www: http://www.itd.poznan.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"