Baza technologii


Logo wpisu Zastosowanie siatek kompozytowych do zbrojenia pianobetonu

Zastosowanie siatek kompozytowych do zbrojenia pianobetonu

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Opis technologii / usługi

Pianobeton jest materiałem znanym od lat. Jego zaletami są: relatywnie niski ciężar właściwy, duża sztywność oraz dobra izolacyjność termiczna. Jednocześnie ma od podstawowe wady w postaci niskiej wytrzymałości na rozciąganie, kruchości oraz wysokiego skurczu, prowadzącego do zarysowań. Wszystko to ogranicza jego zastosowania do wypełniania pustek w gruncie i tworzenia nienośnych warstw izolacyjnych. Istotą proponowanego rozwiązania jest wprowadzanie do materiału zbrojenia w postaci siatek z materiałów niemetalicznych, w celu przeniesienia naprężeń rozciągających oraz ograniczenia zarysowań.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Elementem innowacyjnym jest zastosowanie do zbrojenia pianobetonu siatek kompozytowych (szklanych, aramidowych, węglowych) lub georusztów, w miejsce typowego zbrojenia z prętów lub siatek stalowych. Przewagą nad niezbrojonym pianobetonem jest ogromny (udowodniony we wstępnych badaniach) wzrost sztywności i nośności elementu zbrojonego siatkami, co pozwala na wykonanie elementów konstrukcyjnych. Ponadto przewaga nad pianobetonem ze zbrojeniem stalowym jest odporność korozyjna zbrojenia kompozytowego oraz dobre warunki kotwienia takich siatek, gwarantujące ich prawidłową współpracę z pianobetonem. Technologia rozwiązuje szereg problemów, a w szczególności: problem utraty nośności/sztywności pianobetonu wskutek zarysowań, problem wykonania, transportu i montażu elementów prefabrykowanych z pianobetonu, problem korozji zbrojenia i możliwości jego kotwienia w materiale (w porównaniu z typowym zbrojeniem z prętów lub siatek stalowych).

Zastosowanie rynkowe

Zbrojony siatkami niemetalicznymi pianobeton znajdzie zastosowanie w samonośnych konstrukcjach i/lub izolacyjnych (w płytach dachowych), izolacjach stropów ceramiczno - stalowych przy przebudowach, elementach małej architektury, płytach fundamentowych pod budynkami pasywnymi, podbudowach dróg. Rozwiązanie może być wykorzystane w budownictwie jedno- i wielorodzinnym, budownictwie przemysłowym, architekturze i drogownictwie. Podstawowymi produktami możliwymi do wykonania będą prefabrykaty ścienne o dużej izolacyjności termicznej, płyty stropowe lub stropodachowe, izolacyjne prefabrykaty okładzinowe, elementy zabudowy wewnętrznej (obudowy kominków, ścianki), elementy małej architektury (ścianki, ławki, piaskownice i inne). Ponadto możliwe będzie wykonywanie płyt fundamentowych pod domy pasywne bez konieczności stosowania dodatkowych elementów żelbetowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

NIP: 6310200736

Kraj: Polska

Adres www: http://www.citt.polsl.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"