Baza technologii


Logo wpisu Zeroemisyjne technologie wodorowe

Zeroemisyjne technologie wodorowe

SES Hydrogen S.A.

Opis technologii / usługi

Przedmiotem działalności jest rozwój nowych technologii w obszarze produkcji wodoru, jako alternatywy dla paliw kopalnych oraz efektywnych zeroemisyjnych systemów urządzeń grzewczych.
Swoje rozwiązania opracowujemy w oparciu o posiadane prawa licencyjne do korzystania z wynalazków stanowiących skomercjalizowaną wartość intelektualną, objętych patentami:
- „Generatora wodoru oraz tlenu”,
- „Zespołu generatora wodoru oraz tlenu”,
- „Zespołu kotła parowego”,
„Zespołu wodorowego kotła grzewczego” (wynalazek objęty zgłoszeniem o udzielenie patentu).
Nasze produkty:
- Elektrolizer – pierwszy na polskim rynku, innowacyjny model elektrolizera alkalicznego, charakteryzujący się modułowością konstrukcji. Dzięki wykorzystaniu energii z OZE, elektrolizer zapewni bilansowanie systemu energetycznego poprzez zastosowanie w systemach Power-To-X oraz produkcję i dystrybucję paliwa wodorowego dla transportu, przemysłu i energetyki cieplnej, wspierając realizację celów klimatycznych związanych z koniecznością redukcji poziomu emisji pochodzących z gospodarek krajowych.
- Kocioł wodorowy - to urządzenie grzewcze dla instalacji Power -to -Gas , za pomocą którego energia elektryczna pochodząca np. ze źródeł odnawialnych, zamieniana jest na energię chemiczną – wodór pozyskiwany w procesie elektrolizy. Głównym założeniem konstrukcji jest zlokalizowanie wszystkich elementów generujących potencjalne straty ciepła do otoczenia w jednym zintegrowanym akumulatorze ciepła, w którym ogrzewany czynnik (domyślnie woda) przejmuje większość generowanych strat ciepła. Podczas pracy urządzenie nie emituje tlenków azotu, siarki, ani cząstek lotnych w postaci pyłów.
- Hub wodorowy – obejmuje produkcję i magazynowanie „zielonego” wodoru wyprodukowanego za pomocą elektrolizera napędzanego energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii (OZE). W celu zapewnienia naszym klientom pewnych dostaw energii i paliwa wodorowego budujemy i eksploatujemy wielkoskalowe instalacje OZE – farmy wiatrowe oraz fotowoltaiczne. Pozyskaną z nich energię wykorzystujemy do produkcji zielonego wodoru w zainstalowanych elektrolizerach, a jej nadwyżki dostarczamy do sieci i dystrybuujemy na podstawie kontraktów PPA.
- System HGaaS - tworzymy inteligentny system informatyczny, który umożliwi proste i intuicyjne korzystanie z infrastruktury do tankowania wodoru, a także stanie się wirtualną przestrzenią moderowania procesów sprzedaży i zakupu energii.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Nasze rozwiązania są odpowiedzią na potrzebę transformacji w sektorach transportu, przemysłu i energetyki. Rozwój technologii związanych z produkcją „zielonego” wodoru stwarza nie tylko szansę na ograniczenie emisji i zastąpienie gazu w wielu sektorach, ale daje możliwość utrzymania bezpieczeństwa energetycznego – ponieważ wodór umożliwia magazynowanie energii. Przedstawione koncepcje w pełni wpisują się w założenia Polskiej Strategii Wodorowej oraz nowych regulacji klimatycznych, dążących do dekarbonizacji wszystkich sektorów gospodarki. Naszym głównym celem jest optymalizacja produkcji i dystrybucji zielonej energii elektrycznej, cieplnej oraz zielonego paliwa wodorowego tak, aby były dostępne wszędzie i dla każdego. Mając świadomość potencjału odnawialnych źródeł energii, który jest niemal nieograniczony, pragniemy poprzez rozwój oferowanych przez nas rozwiązań wspierać powstawanie stabilnego rynku wodorowego oraz nowoczesnej i zrównoważonej gospodarki, zapewniając lepsze jutro dla nas i następnych pokoleń.

Zastosowanie rynkowe

Opracowane przez SES Hydrogen technologie znajdą zastosowanie przede wszystkim w trzech sektorach gospodarki:
- Transport – wykorzystanie wodoru produkowanego przy pomocy elektrolizera jako paliwa alternatywnego do wszystkich pojazdów z napędem zasilanym ogniwami paliwowymi. Wskutek konieczności dostosowania się do unijnych celów, zawartych m.in. w wytycznych Fit for 55, według szacunków PSW w 2025 r. zapotrzebowanie na wodór w Polsce wyniesie ok. 3 tys., z czego popyt wielkości 1764 ton generować będą miejskie autobusy napędzane wodorem. Aby obsłużyć takie zapotrzebowanie, planowane jest powstanie 32 stacji tankowania wodoru.
- Energetyka – wykorzystanie nadwyżek energii z OZE oraz ogniw paliwowych jako źródła taniego, „zielonego” prądu. Według szacowań PSW, w 2030 r. 32% energii elektrycznej będzie pochodziło z OZE, co oznacza ponad 64 TWh (według danych zawartych w PSW szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2030 wyniesie 201,2 TWh).
- Ciepłownictwo - przyszłością ciepłownictwa jest wodór wytwarzany z odnawialnych źródeł energii. Jego zastosowanie pozwoli zastąpić gaz i umożliwi w dłuższej perspektywie ograniczenie emisji w sektorze do zera. Wodór zeroemisyjny może zastąpić́ obecne wykorzystanie gazu ziemnego.

Tagi

Branże

Filmy

Lokalizacja

Gdańsk, woj. pomorskie

Dane podmiotu

Nazwa: SES Hydrogen S.A.

NIP: 5833115333

Kraj: Polska

Adres www: https://seshydrogen.com/

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

TRL 5

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 10 grudnia 2021 10:48

Wróć na stronę "Bazy"