Baza technologii


Logo wpisu Zespolone narzędzie do wykonywania otworów i ich nagniatania

Zespolone narzędzie do wykonywania otworów i ich nagniatania

Agnieszka Kawka

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest zespolone narzędzie do wykonywania otworów w elementach o małej sztywności. Otwory te wykonywać można na kilka sposobów: przez nawiercanie i wiercenie lub nawiercenie, wiercenie i rozwiercanie lub wiercenie i ich nagniatania z jednostronnym dostępem.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W wyniku zastosowania zespolonego narzędzia zgodnego z wynalazkiem uzyskano istotną poprawę w zakresie efektów technicznych, jak również kosztów wykonania otworów pod połączenia śrubowe lub nitowe. Narzędzie to posiada uchwyt i integralnie z nim sprzężone nawiertak, wiertło oraz rozwiertak, lub wiertło i rozwiertak albo tylko wiertło. Nie powoduje ono występowania znaczących sił osiowych, a zatem brak jest gradientu naprężeń w stosunku do środkowej płaszczyzny elementu z obrabianym otworem i nie występują odkształcenia powierzchni w strefie materiału przy wyjściu z otworu. Podczas obróbki nie jest konieczne stosowanie smarowania. Zdolność stopniowego rozprężania nagniataka umożliwia nagniatanie z większą siłą i uzyskanie większych wartości i głębokości zalegania naprężeń ściskających.

Zastosowanie rynkowe

Jeden z istotnych problemów konstrukcyjnych, z punktu widzenia trwałości, w przemyśle lotniczym czy też kolejnictwie, stanowią elementy łączone za pomocą nitów lub śrub. Krytyczne miejsca to obszary wokół otworów mieszczących nity lub śruby mocujące. Obecność ściskających naprężeń własnych wokół otworów zwiększa trwałość i bezpieczeństwo połączeń konstrukcji metalowych poprzez zasklepianie istniejących pęknięć pierwotnych i utrudnianie rozwoju nowych. Dlatego też, w nowoczesnych wyrobach, dąży się do uzyskania takiego stanu naprężeń ściskających w drodze zastosowania specjalnych metod obróbki w końcowym etapie wykonywania tych otworów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"