Baza technologii


Logo wpisu Zintegrowana technologia otrzymywania kwasu dibenzolio-L-winowego i benzoesanu 2-etyloheksylowego z ideą zielonej chemii

Zintegrowana technologia otrzymywania kwasu dibenzolio-L-winowego i benzoesanu 2-etyloheksylowego z ideą zielonej chemii

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Ideą zintegrowanej technologii otrzymywania bezwodnika i kwasu dibenzoilowinowego (KDBW) jest wdrożenie technologii bezodpadowej w technice - idea "zielonej chemii". Koncepcja wykorzystuje produkt uboczny kwas benzoesowy do otrzymania powszechnie stosowanego plastyfikatora i regeneracji toluenu, pozwala otrzymać KDBW w skali technicznej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia KDBW bezodpadowa, dodatkowa produkcja plastyfikatora, wdrożenie innowacyjnej metody ciągłej hydrolizy BDBW i krystalizacji KDBW w skali technicznej. Udoskonalenie technologii otrzymywania BDBW i KDBW, poprawa ekonomiki i opłacalności produkcji, pokazanie kierunków zbytu.

Zastosowanie rynkowe

KDBW należy do najczęściej stosowanych środków pomocniczych w przemyśle farmaceutycznym do rozdzielania mieszanin racemicznych, podczas produkcji aktywnych substancji farmaceutycznych (API). Na podstawie badań literaturowych stwierdzono, że może być stosowany do produkcji 22 API. Z badań rynkowych wynika, że światowa wielkość produkcji i tendencje 11 API są wielkotonażowe (44 - 2100 ton/rok). Można więc szacować, że produkcja KDBW może również być wielkotonażowa.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"